chodnikPonad dwa miliony złotych zostanie wydanych w 2017 roku na likwidację barier architektonicznych w Warszawie. W zeszłym roku taką przemianę przeszło 197 miejsc utrudniających poruszanie się po mieście, co kosztowało ponad milion złotych.

Urząd m.st. Warszawy od czterech lat współpracuje z twórcami Warszawskiej Mapy Barier przy projekcie usuwania barier architektonicznych z warszawskich ulic. Na początku 2016 roku Biuro Koordynacji Inwestycji Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy wraz z Zarządem Dróg Miejskich i dzielnicami dokonało weryfikacji zgłoszonych barier. Wskazano 197 miejsc gdzie są one uciążliwe, ale jednocześnie łatwe i szybkie do likwidacji, tak aby bez konieczności prowadzenia kosztownych inwestycji ułatwić poruszanie się po mieście. Zarządcom dróg przekazano 1,3 mln zł na ten cel.

Łatwiej na skrzyżowaniach
Likwidacja barier to nie są wielkie inwestycje – przebudowa chodnika przy przejściu dla pieszych to wydatek średnio 1,5–4 tys. zł, ale w niczym nie umniejsza to ich znaczenia, bo obniżony krawężnik i montaż pasów ostrzegawczych przed krawędzią jezdni ułatwia poruszanie się niepełnosprawnym, osobom starszym czy rodzicom z wózkami.

Zarząd Dróg Miejskich usunął szereg barier z całych ciągów ulicznych. Przykładowo na Mokotowie usunięto bariery np. z ulic Spacerowej i Rakowieckiej, na Ochocie z ul. Szczęśliwickiej, a w Rembertowie z al. gen. A. Chruściela „Montera”. W projekt zaangażowały się też dzielnice (Białołęka, Mokotów, Ochota, Rembertów, Śródmieście, Ursynów i Wawer). I tak, np. bariery były usuwane na ulicach Nowego Rembertowa, w Śródmieściu zmieniła się ul. Polna, a na Mokotowie ulice Ksawerów i Jeziorna. Na Białołęce poprawki zostały wprowadzone na ul. Sprawnej. Były to przede wszystkim obniżone krawężniki czy oznaczenia dla osób niewidomych.

Oprócz programu likwidującego bariery architektoniczne, bariery usuwane są także na bieżąco w ramach inwestycji, przebudów i remontów dróg. Na ulicach ZDM zainstalowano prawie 6 km białych pasów prowadzących, ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym w okolicy ważnych instytucji i intensywnie wykorzystywanych ciągów pieszych. Zmiany objęły ulice Okopową, Łabiszyńską, Kondratowicza, Bartniczą, Krasińskiego oraz odcinek Emilii Plater. Ponad 70 przystanków autobusowych dzięki wspólnym działaniom ZDM i Zarządu Transportu Miejskiego uzyskało specjalne krawężniki peronowe ułatwiające podjazd autobusu do krawędzi oraz pole oczekiwania wyznaczające orientacyjne miejsce drugich drzwi (wyposażone standardowo w rozkładaną rampę) po zatrzymaniu się autobusu.

Na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i ul. Emilii Plater powstały naziemne przejścia dla pieszych, przy Przyczółku Grochowskim pochylnia ułatwiająca korzystanie z węzła przesiadkowego. Remont przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim pozwolił na wybudowanie w nim pochylni ułatwiających dotarcie na dworzec kolejowy i przystanki autobusowe. Także każda weekendowa wymiana nawierzchni jezdni jest połączona z korektą przejść dla pieszych i krawężników. Tramwaje Warszawskie wyremontowały trasę tramwajową na ul. gen. W. Andersa, odcinek trasy W-Z przy Placu Wileńskim, a w ogłoszonym właśnie przetargu chcą kupić ponad 200 niskopodłogowych tramwajów.

Plany na 2017 rok
W tym roku na likwidację barier wydanych zostanie aż 2,2 mln zł. Oprócz miliona z budżetu miasta dedykowanego na ten cel, 1 mln przeznaczy ZDM oraz 200 tys. zł z własnych środków dołoży Biuro Koordynacji Inwestycji Remontów w Pasie Drogowym.

Zgłosiło się pięć dzielnic (Śródmieście, Mokotów, Rembertów, Wawer, Wesoła), które wytypowały 78 barier do likwidacji. Mniej niż w poprzednich edycjach – wynika to m.in. tego, że barier na dzielnicowych ulicach zostało już mniej, a dzielnice również we własnym zakresie zajmują się modernizacjami.

Dzielnica Mokotów zajmie się m.in. ul. Jana Bytnara „Rudego” – obniżone zostaną krawężniki na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi. Rembertów zaplanował likwidację barier np. na ul. Jaworzniaków, Kordiana, Magenta, Gawędziarzy, Konwisarskiej. Zarząd Terenów Publicznych (Śródmieście) poprawi przejścia m.in. na ul. Inflanckiej, Sapieżyńskiej, Karmelickiej.

W Wawrze m.in. zmodernizowane zostaną przejścia na ul. Bystrzyckiej przy skrzyżowaniach z ulicami: Trocinową, Bartoszycką, Biernacką, Podkowy i Oliwkową; na ul. Odrodzenia przy skrzyżowaniach z Homera i Szoferską; na ul. Bajkowej przy skrzyżowaniach z ulicami: Klimatyczną, Wielostronną, Pomologiczną, Słotną, Ulanowską i Junaków. Zakres prac to dwustronne obniżenie krawężników, dwustronne zastosowanie żółtych płyt ostrzegawczych, przebudowa chodnika.

Zarząd Dróg Miejskich przebuduje ok. 200 miejsc wymagających działań remontowych w niedużej skali w ramach umowy ramowej (przetarg zostanie ogłoszony już wkrótce). Obecnie przy udziale organizacji pozarządowych trwa typowanie tych miejsc. Poza tym drogowcy będą usuwali bariery architektoniczne w ramach weekendowych wymian nawierzchni, budowy i remontów chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych. Planowane jest wytyczenie przejścia naziemnego przez ul. Czerniakowską przy Chełmskiej oraz przez ul. Raszyńską przy Koszykowej. Kompleksowo przebudowane zostaną ulice Miodowa i al. Jana Pawła II – będą one nie tylko estetyczne ale przede wszystkim dostępne bez utrudnień dla wszystkich mieszkańców. Pojawią się nowe przejścia naziemnie przy Dworcu Centralnym – tym razem przy Rondzie Czterdziestolatka.

Warszawska Mapa Barier, która powstała w 2011 roku, gromadzi w jednym miejscu i lokalizuje na mapie zgłaszane przez różne organizacje i instytucje bariery architektoniczne, które są utrudnieniem w poruszaniu się dla wielu użytkowników, nie tylko osób niepełnosprawnych, niewidomych lub osób z niepełnosprawnością ruchową, ale także dla rodziców z wózkami dla dzieci, osób starszych, rowerzystów, a nawet osób z dużym bagażem podróżnym; słowem dla wszystkich, którzy poruszają się pieszo. Bariery architektoniczne to np.: za wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych, brak płyt ostrzegawczych dla osób z wadami wzroku, schody bez podjazdów i wind, nierówne i wąskie chodniki, przeszkody na drodze, czyli źle ustawione znaki drogowe, ławki, kosze na śmieci.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.