logo kokonat 2015W dniach 22-23 kwietnia odbywa się w Krakowie KoKoNaT, czyli Konferencja Kół Naukowych Transportu. To doskonała okazja dla studentów wiodących uczelni w Polsce do zaprezentowania wyników swoich pierwszych prac badawczych. W tym roku do Politechniki Krakowskiej zjechali żacy m.in. z Warszawy, Gdańska i Wrocławia. Ich entuzjazm i zaangażowanie w sprawy transportu świadczą o tym, jak istotne jest poznawanie mechanizmów nim rządzących. Rozwiązywanie problemów transportowych to przede wszystkim oszczędzanie czasu i poprawianie komfortu podróżujących, co dotyczy praktycznie każdego z nas.

- To już druga Konferencja Kół Naukowych Transportu, organizowana przez studentów i dla studentów, która poświęcona jest waszym doświadczeniom, pokazuje czego się uczycie, nad czym pracujecie i jakie prowadzicie badania – powiedział podczas otwarcia spotkania dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK i przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji.
 
- Transport to, po budownictwie, druga dziedzina, bez której człowiek współczesny nie jest w stanie żyć - dodał prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej. - Dobrze jest, że młodzi ludzie, którzy będą decydować o rozwoju transportu, już się poznają i zaczynają razem współpracować.

W zeszłym roku wygłoszono dwadzieścia referatów. Tym razem jest ich jeszcze więcej. Dotyczą wielu różnych zagadnień: preferencji użytkowników transportu publicznego, oceny jego atrakcyjności, analizy czasu przejazdu komunikacją miejską, stanu i znaczenia infrastruktury, np. przystanków czy węzłów przesiadkowych, przepustowości, modelowania, prognozowania, wykorzystania nowoczesnych technologii i specjalistycznych urządzeń, dróg i kolei, komunikacji autobusowej i tramwajowej, a nawet rowerowej i metra.

Młodzi naukowcy zadają pytania i chcą jasnych odpowiedzi. Referaty opierają na własnych badaniach i konkretnych przykładach. Prawie każdy podkreśla, że to dopiero wstęp do kolejnych, pogłębionych analiz. Zamierzają poprawić jakość naszych podróży, skrócić ich czas i poprawić komfort oraz bezpieczeństwo. Obserwując te pierwsze dokonania śmiało można założyć, że im się uda.

Konferencja odbywa się jako jedno z wydarzeń naukowych w ramach jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej. Patronat medialny nad konferencją sprawuje portal edroga.pl.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.