edroga969- To największy projekt kolejowy realizowany przez samorząd województwa – powiedział marszałek Władysław Ortyl tuż przed podpisaniem umów na budowę Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Ten wielki projekt infrastrukturalny wart ponad 300 mln złotych.

 

W urzędzie marszałkowskim marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Ewa Draus oraz kilkunastu samorządowców reprezentujących podkarpackie gminy złożyło podpisy na dokumentach, które są kolejnym krokiem do powstania PKA.

- Zgromadziliśmy się, aby podpisać z państwem umowy doprecyzowujące zakres rzeczowy w ramach projektu. Wszyscy wiemy, jak istotny jest to projekt z punktu widzenia komunikacji i problemów, z jakimi borykają się samorządy i ich mieszkańcy. Od Przeworska do Dębicy, od Kolbuszowej do Strzyżowa przez węzeł komunikacyjny w stolicy Podkarpacia będzie nas wiodła ta linia. Z tym już nie ma żartów! 550 mln złotych razem z taborem to największy projekt kolejowy, jaki kiedykolwiek realizowaliśmy w samorządzie województwa. Teraz staje się faktem – mówił marszałek Władysław Ortyl. - Już rozstrzygnęliśmy przetarg na tabor kolejowy, wybrany jest wykonawca. Klamka zapadła.

Podmiejska Kolej Aglomeracyjna to wielki projekt infrastrukturalny, realizowany przez samorząd województwa wraz z PKP PLK S.A.. Projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” uzyskał dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Po uruchomieniu tej kolei uzyskamy efekt wielkiego ułatwienia dojazdu do Rzeszowa. Co nie rozwiąże problemów komunikacyjnych, ale je znacznie złagodzi – podkreślał poseł Buczak.

Całkowity koszt projektu to ponad 300 mln złotych (301 087 338,22 pln). Kwota wydatków kwalifikowalnych to ponad 244 mln złotych. Dofinansowanie w projekcie sięga 85%
i wyniesie ponad 208 mln złotych.

- Bardzo cieszę się, że nasz region zyska tak ważny projekt infrastrukturalny. Już w 2022 roku pojedziemy nowymi pociągami nowa trasą, która połączy samorządy wokół stolicy regionu. W sumie powstanie 20 przystanków kolejowych. To stworzy nowe możliwości podróżowania, odkorkuje w znacznym stopniu Rzeszów i będzie miało wpływ na jakość powietrza w mieście, na jakość podróżowania – akcentowała wicemarszałek Ewa Draus, odpowiedzialna w zarządzie województwa za sprawy infrastruktury komunikacyjnej. - Jestem przekonana, mieszkańcy docenią te nowe możliwości.
Umowa pomiędzy samorządem województwa i samorządami lokalnymi dotyczy stworzenia infrastruktury przystankowej, która ma poprawić dostęp pasażerów do transportu kolejowego i zachęcić do korzystani z kolei.

- Cieszę się, że ten ważny projekt nabiera kształtów. Stolica województwa zawsze rządzi się swoimi prawami, to tu przyjeżdżają mieszkańcy do pracy. To w naturalny sposób rodzi problemy z komunikacją. Dzięki kolei aglomeracyjnej nie trzeba będzie organizować dojazdów do pracy i parkowania na własną rękę, bo będzie możliwość wygodnego dotarcia do Rzeszowa – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

W ramach projektu zbudowana zostanie linia kolejowa do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, wybudowane będą dodatkowe przystanki kolejowe, mijanki dla pociągów, obiekty inżynierskie. Powstaną także parkingi w systemie park and drive, które wyposażone będą w stojaki rowerowe.

W projekcie biorą udział PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz 16 gmin z terenu województwa podkarpackiego. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy z PKP PLK S.A.

Pod dokumentami wyrażającymi udział w projekcie podpisali się jego uczestnicy czyli reprezentanci 16 gmin z terenu Podkarpacia. Są to: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Miasto Dębica, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Miasto Kolbuszowa, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Przeworsk, Gmina Miasto Przeworsk, Gmina Sędziszów Małopolski, Gmina Strzyżów, Gmina Świlcza oraz Gmina Trzebownisko.

Beneficjentem całego projektu jest województwo podkarpackie i to ono odpowiada za całość jego realizacji. Gminy mają za zadanie stworzyć parkingi w systemie park and drive, utwardzić drogi dojazdowe, wybudować chodniki i postawić stojaki rowerowe.

W ramach projektu to PKP PLK S.A. zbuduje nowy odcinek linii kolejowej z Rzeszowa do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka. Po jego stronie jest też budowa nowych przystanków osobowych na liniach kolejowych L 106, L 91, L 71 oraz budowa mijanek.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.