Rower miejski jazda16 marca prezydent Legnicy podpisał procedurę rozpoczęcia przetargu dotyczącego „Wdrożenia, utrzymania i serwisu pasażerskiego transportu rowerowego – legnickiego systemu roweru miejskiego”.

Zgodnie z zapowiedzą prezydenta i oczekiwaniami mieszkańców planuje się, że system składać się będzie z trzykrotnie większej, niż w ubiegłorocznym projekcie pilotażowym, liczby pojazdów i dwukrotnie większej ilości stacji wypożyczeń. Będą też dostępne rowery dziecięce.

Legnicki Rower Miejski powinien działać od majówki do później jesieni tego roku, czyli przez 215 dni, oraz obejmować jego organizację, wdrożenie, bieżące zarządzanie i eksploatację rowerów, pobieranie opłat za korzystanie, obsługę użytkowników oraz utrzymanie, serwis i obsługę wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu.

Wykonawca będzie m.in. zawierał umowy z klientami oraz ewentualnie ze sponsorami stacji komercyjnych, dokonywał rozliczeń z klientami, przekazywał zamawiającemu raporty z funkcjonowania LRM, dokonywał napraw i wymiany uszkodzonych elementów systemu, dbał o czystość jego elementów, prowadził biuro obsługi klienta oraz stronę internetową, rozpatrywał skargi klientów i współpracował z ewentualnymi sponsorami.

Zakłada się, że system powinien posiadać minimum 8 stacji rowerowych wyposażonych w 8 terminali z panelem informacyjnym i sterującym (z możliwością zwiększenia ich ilości), co najmniej 96 stojaków rowerowych (średnio 12 stojaków na każdej stacji), przynajmniej 64 rowery znajdujące się w stałej eksploatacji, a dodatkowo rowery dziecięce wraz ze stojakami. Te ostatnie, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, powinny być usytuowane w rejonie parku.

***
Pilotażowy system Legnickiego Roweru Miejskiego został uruchomiony 18 sierpnia i działał do 15 listopada 2016 roku, czyli przez 90 dni. Jego operator zamontował i uruchomił cztery stacje bezobsługowych wypożyczalni oraz łącznie 21 rowerów (plus jeden zapasowy). W tym czasie zarejestrowały się 1144 osoby i dokonano 4363 wypożyczeń.

Rower miejski to element poprawiający miejską mobilność i wzbogacający ekologiczny charakter transportu publicznego. W tym roku mieszkańcy będą też mogli korzystać z nowych ścieżek rowerowych, m.in. z ul. Grabskiego przez Jaworzyńską do obwodnicy zachodniej i wzdłuż zbiorczej drogi południowej.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.