zachodniopomorskie roweryZ Międzyzdrojów do Wisełki, z Dziwnowa do Mrzeżyna, przez Barlinek, a nawet nad Zalewem w okolicach Stepnicy. W tych miejscach powstaną kolejne odcinki tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, a te już tam istniejące zostaną dobrze oznakowane. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłosił następną grupę przetargów na projekty odcinków tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim.

- Mamy środek wakacji, ale nie zwalniamy prac nad trasami rowerowymi Pomorza Zachodniego. Kolejne kilometry czekają na zaprojektowanie. Kilometry niezwykle atrakcyjne, bo tuż nad Bałtykiem, nad Zalewem, nad jeziorem w Barlinku. Wszystkie w pobliżu kąpielisk, czyli tego, co w wakacje cieszy się największą popularnością. Pełne przygód rowerowe wyprawy będą świetnym uzupełnieniem naszych naturalnych atutów, a nie zapominajmy także o licznych zabytkach, które na trasach rowerowych będzie można zobaczyć. Projektanci, do dzieła. – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Velo Baltica
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 o drogę rowerową na odcinku Międzyzdroje – Wisełka
Długość projektowanej trasy składającej się z dwóch odcinków będzie miała łącznie 10,9 km. Na pierwszym z nich, o długości 2,4 km, przewidziano zmianę oznakowania i organizacji ruchu. Odcinek rozpocznie się na rondzie będącym skrzyżowaniem ulic Gryfa Pomorskiego, Dąbrówki i Polnej. To zarazem miejsce rozwidlenia trasy Velo Baltica (przebiegająca w układzie zachód-wschód) oraz trasy Wokół Zalewu Szczecińskiego (przebiegająca w układzie zachód-południe). Dalej projektowany odcinek biegnie ulicami Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Spokojną, Bohaterów Warszawy, Promenadą Gwiazd, Ludową, Tysiąclecia Państwa Polskiego i Turystyczną.

Drugi odcinek, o długości ponad 8,4 km, będzie nową, wydzieloną trasą rowerową, w pasie lub wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102. Odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z drogą wojewódzką 102. Szerokość pasa drogi wymusza ingerencję w tereny sąsiadujące, należące do Wolińskiego Parku Narodowego. Przewiduje się deniwelację terenu, aby profil trasy nie przekraczał 6% na odcinku o długości powyżej 250 m. Droga dla rowerów powinna mieć nawierzchnię bitumiczną i szerokość od 2 do 3 m. Koniec opracowania przewidziano na granicy gmin Międzyzdroje i Wolin, przed  Wisełką. Dokumentacja powinna zostać opracowana do końca 2018 roku.

Droga rowerowa na odcinku Dziwnów – Mrzeżyno
Projektowana trasa rozpoczyna się w Dziwnowie przed wjazdem na most zwodzony nad Dziwną i prowadzi przez gminy: Dziwnów, Rewal, aż do lasu przed zamkniętym poligonem w gminie Trzebiatów. Łącznie to 34,3 km. Inwestycja została podzielona na odcinki, z których część wyłączono z opracowania, gdyż dokumentację dla niektórych fragmentów opracowała gmina Rewal, a także są tam odcinki objęte przebudową DW nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin. Powstanie łącznia ponad 6,2 km tras dla rowerów, natomiast na długości 28 km zostanie zaprojektowane nowe oznakowanie. Projekty powinny być gotowe przed końcem 2018 r.

Trasa Pojezierzy Zachodnich
Przebudowa DW 151 w Barlinku oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez Barlinek. Tu szlak rowerowy powstanie wzdłuż tworzonej aktualnie w Barlinku obwodnicy, która została zaprojektowana po nasypie nieczynnej linii kolejowej. Druga ścieżka, będzie wiodła południową częścią miasta, przez park im. Emanuela Laskera, nad brzegiem jez. Barlineckiego i wzdłuż ulicy Jeziornej.

Początek trasy wyznaczono na skrzyżowaniu DW 156 i torowiska nieczynnej linii kolejowej, które stanie się nową DW 151, i będzie biegła po aktualnym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. 31 stycznia (DW 156). Na pierwszym odcinku, zostanie zaprojektowane nowe oznakowanie i bezpieczny przejazd przez ul. Stodolną. Wzdłuż ul. Jeziornej, gdzie już się znajduje wąski ciąg pieszo-rowerowy, na którym w sezonie letnim dochodzi do kolizji ruchu pieszego i rowerowego zostanie opracowana nowa organizacja ruchu. Dalej ścieżka będzie wiodła wzdłuż murów obronnych i aleją parkową. Tu, podobnie jak na ulicach Szpitalnej i Mickiewicza, również powstanie nowe oznakowanie. Na ostatnim odcinku powstanie nowy, bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy lub droga dla rowerów. Dokumentacja powinna być gotowy do końca I kwartału 2018 r.

Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego
Trasa rowerowa Wokół Zalewu Szczecińskiego została wytyczona po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Po stronie niemieckiej prowadzi  najczęściej po ścieżkach rowerowych, natomiast w części polskiej drogami publicznymi. Trasę włączono do Sieci Tras Rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego, a jej przebieg pokrywa się częściowo z fragmentami projektowanych tras Velo Baltica i Trasy Zielonego Pogranicza. Cała pętla ma 272 km.

Rozbudowa DW 111 na odcinku Krępsko-Budzeń, oraz oznakowania trasy rowerowej na odcinku Modrzewie – Stepnica  
To właśnie w pobliżu miejscowości Modrzewie będzie się kończyć droga dla rowerów, budowana na wale przeciwpowodziowym wzdłuż Iny. Zgłoszona do zaprojektowana trasa poprowadzi drogami o małym natężeniu ruchu z nawierzchnią z kruszywa lub płyt typu YOMB, i właśnie dla tych odcinków zostanie stworzone nowe oznakowanie. Powstanie także projekt dla liczącej ponad 4,2 km wydzielonej drogi dla rowerów wzdłuż DW 111. Dodatkowo na ponad kilometrowym odcinku drogi leśnej założono miejscowe naprawy nawierzchni  bitumicznej. Trasa biegnie częściowo po nasypie kolejowym, gdzie pozostawiona zostanie nawierzchnia z kruszywa i zostanie zaprojektowane nowe oznakowanie. Dokumentacja powinna powstać do końca 2018 r.
 
Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego, będzie składała się z czterech tras rowerowych: Velo Baltica (I), Trasy Pojezierzy Zachodnich (II), Starego Kolejowego Szlaku (III) i Trasy Zielonego Pogranicza (IV). Cały projekt zakłada stworzenie w regionie w ciągu kilku lat liczącej 1000 km spójnej sieci szlaków rowerowych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.