2019 10 28 parkingi 002W bliskim sąsiedztwie toruńskiej Starówki przybywają nowe miejsca do parkowania. W ostatnim czasie do dyspozycji kierowców zostało oddanych 50 miejsc do parkowania przy ul. Wały gen. Sikorskiego. Kolejnych 36 miejsc do parkowania powstało przy ul. Grudziądzka 53.

 

Z kolei w pobliżu placu Zwycięstwa powstały parkingi przy ul. Grudziądzkiej 62 oraz przy ul. bp. J. Chrapka. W przypadku tej pierwszej lokalizacji kierowcy mogą skorzystać z 83 miejsc do parkowania. Jeśli chodzi o plac biskupa Chrapka, tu również powstały 81 miejsca do parkowania.

W połowie grudnia zostanie oddany do użytku parking pomiędzy ulicami Dobrzyńską a ul. Gregorkiewicza, który docelowo pomieści prawie 160 aut. W ramach zadania przebudowywane jest skrzyżowanie ul. Gregorkiewicza. Wybudowana zostanie także droga dojazdowa, zakończona placem do zawracania. Na parkingu zostanie uzupełnione również oświetlenie drogowe. Zostanie dostawionych 9 słupów. Inwestycja kosztuje 1,6 mln zł i jest finansowana z budżetu gminy.

To nie koniec inwestycji parkingowych w rejonie Starówki. Kolejne miejsca powstają na obszarze między ulicami Grudziądzką, Przy Rynku Wełnianym, Przy Kaszowniku i ul. Jagiellońskiej. Cały ten teren został poddany analizie, skorygowano układ pieszy i drogowy. Problemem w tym rejonie jest deficyt miejsc parkingowych. Po zakończonych pracach do dyspozycji kierowców będzie 23 stanowisk, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Warto dodać, że wyremontowane zostaną w tym rejonie chodniki.

Cały obszar zostanie na nowo zagospodarowany. Na dziedzińcu zostanie ustawiony stojak dla rowerów i altana z miejscami siedzącymi. Stare, istniejące latarnie zostaną wymienione na nowe i estetyczne oświetlenie. Prace kosztują 623 tys. zł.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.