20200110 140022Kolejne miejsca parkingowe "kiss and ride", czyli "pocałuj i jedź" powstały w Toruniu przy ul. Turystycznej.

 

Nowy parking K+R - to rozwiązanie, które ma pomóc m.in. w bezpiecznym i swobodnym dowozie dzieci uczących się w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 27 im. gen. E. Zawackiej. Do dyspozycji kierowców w godzinach od 6.30 do 16.30 dostępne będą trzy miejsca parkingowe. Postój we wskazanym miejscu jest możliwy do 20 minut.

Budowa miejsc parkingowych była realizowana w formule "projektuj i buduj". Wykonawca musiał wykonać dokumentację projektową parkingu, uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i wybudować miejsca. Wszystkie prace kosztowały 38 tys. zł.

20200110 14003720200110 140046

 

 

 

 

 

 

W Toruniu parkingi Kiss and Ride powstały w kilku lokalizacjach:
- al. Solidarności przy CKK Jordanki;
- pl. Teatralny;
- ul. Wielkie Garbary przy teatrze Baj Pomorski;
- ul. Targowa przy Szkole Podstawowej;
- ul. Hallera przy Szkole Podstawowej;
- ul. Wyrzyska przy Szkole Podstawowej;
- przy dworcu głównym PKP;
- ul. Bażyńskich przy Szkole Podstawowej.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.