edroga234Dolnośląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, który konsekwentnie buduje sieć dróg rowerowych w Dolinie Baryczy. W jej ramach już niedługo powstanie nowa trasa, łącząca powiat trzebnicki i milicki.

 

Nowa ścieżka rowerowa o długości prawie 6 km zostanie poprowadzona na szlaku dawnej trasy kolei wąskotorowej. Pomiędzy miejscowościami Książęca Wieś i Gruszeczka połączy odcinek ścieżki rowerowej w kierunku Milicza w miejscowości Gruszeczka oraz w kierunku Żmigrodu w miejscowości Książęca Wieś i będzie częścią trasy rowerowej łączącej Gminę Żmigród oraz Gminę Milicz. To kolejny odcinek drogi dla rowerów w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej.

– Budowana sieć dróg umożliwia bezpieczne zwiedzanie tych przepięknych przyrodniczo terenów. Jako członek zarządu województwa wspieram i będę wspierał budowę takich dróg dla rowerzystów. Oś północ-południe, która przebiega przez Dolinę Baryczy, jest dla turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku bardzo ważna – mówi Michał Bobowiec, członek zarządu województwa.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś-Gruszeczka przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach - ścieżka ta była do tej pory niekompletna, a rowerzyści zmuszeni byli korzystać z dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu. Nowy odcinek trasy ma powstać do 2021 roku.

Projekt o wartości prawie 2,8 mln zł dofinansowany został przez samorząd województwa kwotą ponad 2,3 mln zł, pochodzącą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Źródło: UMWD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.