bus 690508 1920Kołobrzeg nie poprzestaje na zmianach w komunikacji miejskiej. Po zakupach nowoczesnych autobusów czy remontach ulic i deptaków, samorząd miejski otrzyma dofinansowanie m.in. na budowę centrum przesiadkowego, modernizację przystanków miejskich i powstanie kolejnej ścieżki rowerowej.

 

Unijne wsparcie przeznaczone będzie na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Bałtyckiej i skrzyżowania z ul. Solną, przebudowę ponad 40 przystanków komunikacji miejskiej oraz powstanie blisko 1 km ścieżki rowerowej przy ul. Łopuskiego stanowiącej połączenie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Ponadto eurofundusze pokryją część wydatków związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Starynowskiej, a także sieci 9 parkingów rowerowych, głównie przy placówkach oświatowych, oraz po jednym obiekcie typu „Parkuj i Jedź” czy „Bike & Ride” z ponad 100 miejscami postojowymi. Obecnie przy zaplanowanych działaniach trwają już roboty budowlane bądź postępowania przetargowe, a efekt wszystkich zmian poznamy do końca 2018 roku. Wcześniej wdrożono zaś - przewidziany zresztą do refundacji z tejże dotacji UE - system roweru miejskiego wraz 12 stacjami.

Inwestycja, której koszt oszacowano na ponad 9,5 mln zł będzie wsparta eurofunduszami Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 6,2 mln zł. Przedsięwzięcie ma na celu zmianę przyzwyczajeń kołobrzeżan z transportu samochodowego na transport miejski lub rowerowy. Realizacja zadania ma dodatkowo ważny wymiar ekologiczny, bo pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć emisję zanieczyszczeń w nadmorskim kurorcie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.