contentmap_plugin

image006Do końca września 2016 roku ma powstać koncepcja budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do osiedla Azory. Na razie trwają poszukiwania firmy, która ją przygotuje.

Linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do osiedla Azory ma być funkcjonalnie połączona z linią do Górki Narodowej. Opracowanie obejmie przygotowanie koncepcji, wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi nowego torowiska, przystankami, infrastrukturą techniczną, modernizacją układu drogowego, budową ścieżek rowerowych i chodników, a także parkingu P&R w rejonie skrzyżowania Weissa-Opolska.

W pierwszym etapie – do połowy września tego roku - ma zostać przygotowana sama koncepcja, która w kolejnym etapie zostanie poddana pod konsultacje społeczne. Te mają się zakończyć w grudniu 2015 roku. Trzecia faza to przygotowanie wniosku o decyzję środowiskową. Zgodnie z założonym harmonogramem wpisanym do specyfikacji przetargowej, do końca września 2016 roku taka decyzja ma zostać uzyskana.

***

Linia tramwajowa do os. Azory to jedna z wielu inwestycji komunikacyjnych planowanych w północnej części Krakowa. W ciągu najbliższych kilku lat ma powstać również linia KST do Górki Narodowej. Przy okazji tej inwestycji zostanie zmodernizowany układ drogowy, a także wybudowane trzy parkingu w systemie P&R. Ta inwestycja jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, a w tym roku ma zostać rozpisany przetarg na wykonawcę projektu i budowę.

Oprócz tego, w ramach działań inwestycyjnych w północnej części miasta, gruntownie przebudowany będzie odcinek al. 29 Listopada od ul. Lublańskiej do granic miasta (rozpisano przetarg na projekt). Odnowiona będzie też ulica Siewna i Łokietka, a także powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Opolskiej.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.