Mapa rowerowa24 października prezydent Tadeusz Krzakowski przedstawił zakończone przed tygodniem opracowanie „Koncepcji systemu tras rowerowych w Legnicy”.

- Realizacja tej koncepcji rozwoju legnickiej sieci rowerowej to przedsięwzięcie na lata – powiedział prezydent miasta. – Ale dziś mamy już jego bardzo skonkretyzowaną wizję. Oczywiście, przedstawione założenia i rozwiązania poddamy jeszcze społecznym konsultacjom – dodał.

Opracowanie dokumentu Wydział Ruchu Drogowego zlecił specjalistycznej firmie w czerwcu br. za kwotę ok. 35 tys. zł. Zadanie to zostało ujęte w przygotowanym przed rokiem projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.

Obecnie w Legnicy jest 37 kilometrów tras rowerowych, w tym siedem nieoznakowanych ciągów, stanowiących rowerową infrastrukturę. W mieście funkcjonują też rekreacyjne szlaki rowerowe: szlak Czarnej Wody, szlak Bitwy 1241 roku, Rowerowa Obwodnica Legnicy i szlak Doliny Kaczawy.

Koncepcja zakłada spójne powiązanie całego miejskiego układu rowerowego, jego obecnych i przyszłych elementów. Rezultatem działań będą: wzrost ruchu rowerowego, poprawa jego bezpieczeństwa, wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i jego okolic, ograniczenie hałasu i emisji trujących gazów oraz obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury.

Opracowanie przewiduje stworzenie sześciu tras głównych o łącznej długości ok. 70 kilometrów oraz 12 tras uzupełniających. Cały system połączeń to znacznie powyżej stu kilometrów dróg rowerowych. Planowane są również strefy ruchu uspokojonego, czyli do 30 km na godzinę. Rozważa się, wzorem innych miast, wprowadzenie rowerowej jazdy pod prąd  na drogach jednokierunkowych. Powstaną stacje rowerowe i wiele miejsc postojowych. System będzie kompatybilny z wynajmowanymi rowerami miejskimi, które już na dobre zadomowiły się w Legnicy.

- Organizując legnicką sieć rowerową, będziemy zachęcać do współpracy sąsiednie gminy i władze powiatu – mówił Tadeusz Krzakowski. – To ważne, by w ramach spójnego systemu komunikacyjnego mieć możliwość bezpiecznego wyjazdu za miasto.

Wdrożenie tej koncepcji wiązać się będzie z uruchomieniem poważnych inwestycji, gdyż koszt wykonania jednego metra kwadratowego przy drodze jednokierunkowej o szerokości 1,5 m wynosi ok. 250 zł, czyli kilometr trasy może kosztować 375 tysięcy zł. Jeśli droga będzie dwukierunkowa o szerokości 2 metrów, to jej kilometr jest wart pół miliona.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.