edroga114Zapraszamy do zapoznania się z programem ramowym oraz najnowszą wersją komunikatu I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ "ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ - SMT3P" (28-30 września 2016 r.) organizowanej przez Katedrę Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej. Honorowy patronat nad konferencją objęły wszystkie urzędy odpowiedzialne w Polsce za utrzymanie bezpieczeństwa w transporcie.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice oraz Ustroniu. Uczestnictwo w tym trzydniowym wydarzeniu zapowiedziało już ponad 50 osób. Znajdują się wśród nich naukowcy, przedstawiciele kadry zarządzającej, dyrektorzy, menedżerowie, przedsiębiorcy, specjaliści czy pracownicy administracyjni i urzędnicy.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim i wodnym śródlądowym) oraz jego politycznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami. Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, SYTUACJE KRYZYSOWE, BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU, POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE. Pierwszego dnia konferencji oprócz sesji plenarnych przewidziano także zwiedzanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (komunikat i program).

Wydarzenie będzie zatem stanowić doskonałą okazję do przedstawienia najnowszysch wyników badań związanych z  zarządzaniem bezpieczeństwem w transporcie, wymiany pomysłów i doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów.
 
Wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://ktl.2ap.pl/index.php/pl/
 
Wydarzenie można też śledzić na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1202687999758905/

logo smt3p

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.