edroga1008W listopadzie w Kielcach odbędzie się Kongres Polityki Miejskiej - wielkie wydarzenie, które da przedsmak Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku. Kongres jest skierowany do wszystkich interesujących się miastem - ekspertów, akademików, urzędników, samorządowców, a także mieszkańców.

 

Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. W tym roku osoby zainteresowane miejską tematyką spotykają się 14-16 listopada w Kielcach, by porozmawiać o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce.

Głównemu tematowi będą towarzyszyć sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym, takim jak kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo społeczne, środowisko czy transport i miejska mobilność. Podczas konferencji będzie mowa nie tylko o tym, jak jest, ale też - co warto byłoby zmienić. Uczestnicy będą też mogli wziąć udział w sesjach poświęconych m.in. miastom w nowej perspektywie budżetowej, elektromobilności, zieleni miejskiej, PPP, smart cities, ruchom miejskim, budżetowi obywatelskiemu, miastom dostępnym dla wszystkich.

Oprócz tradycyjnych paneli i sesji premierę będzie miała „Noc wtop - niełatwe drogi do sukcesu”. Podczas sesji zamykającej pierwszy dzień kongresu najodważniejsi miejscy urzędnicy i działacze podzielą się ze słuchaczami tym, co - najoględniej rzecz biorąc - im nie wyszło i jakie wnioski z tego wyciągnęli. Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, opowie o perypetiach związanych z wprowadzaniem pierwszej w Polsce strefy czystego transportu (niedawno wycofanej).

Z kolei Joanna Erbel, obecnie dyrektorka Biura Innowacji w spółce PFR Nieruchomości odpowiedzialnej za wdrażanie programu Mieszkanie Plus, a wcześniej koordynatorka polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla m.st. Warszawy podzieli się z słuchaczami problemami, jakie stoją przed miastami, które aktywnie chcą działać w obszarze polityki mieszkaniowej.

Kongres Polityki Miejskiej dopełniają wydarzenia towarzyszące: Miejskie Kino oraz wycieczki studialne. Organizatorzy liczą na udział wszystkich, którzy interesują się miastem - ekspertów, akademików, urzędników, samorządowców, a także mieszkańców.

Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Formuła kongresu jest kształtowana jako Krajowe Forum Miejskie, czyli wydarzenia organizowane zgodnie z koncepcją Agendy ds. Osiedli Ludzkich ONZ - UN-HABITAT, których celem jest wsparcie programowania i wdrażania krajowych polityk miejskich, które z kolei zostały zidentyfikowane jako kluczowe narzędzie w realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

14-15 listopada - część konferencyjna
16 listopada - wycieczki studialne
Miejsce: Targi Kielce
Wstęp jest bezpłatny.
https://kongres.miasta.pl/

Źródło informacji: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.