poland 910497 960 720Warszawska Polityka Mobilności to dokument strategiczny wyznaczający cele i sposoby nowego, aktywnego sposobu zarządzania komunikacją w mieście. Po konsultacjach społecznych, które potrwają do 10 października, zostanie przyjęty zarządzeniem prezydenta  Warszawy.

Priorytetem będzie edukacja transportowa i zmiana świadomości społeczeństwa, prowadząca do zmiany sposobu odbywania podróży po mieście. Warszawska polityka mobilności jest zbieżna z oczekiwaniami warszawiaków dotyczącymi m.in. zapewnienia alternatywnych dla samochodu form odbywania podróży (transport zbiorowy, rower, pieszo), przekształcania ulic i placów dotychczas zawłaszczonych przez samochody, umożliwiania korzystania z otwartych, publicznych przestrzeni i aktywnego współuczestniczenia w życiu miasta. WPM opiera się na takich działaniach jak: wspieranie budowy ładu przestrzennego miasta, zwiększenie roli transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego, przekształcenia przestrzeni publicznych i przywracanie im ich społecznej roli, dostosowanie parametrów ulic do planowanych funkcji, określenie nowej - ograniczonej - roli samochodu w mieście, porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw towarów i obsługi ruchu turystycznego.

Główne obszary Warszawskiej Polityki Mobilności

Zagospodarowanie przestrzenne
To m.in. normy parkingowe; plany transportowe dla planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; plany rozwojowe dla rejonów, węzłów przesiadkowych, terenów planowanych zmian zabudowy. Jednym z działań na najbliższe lata, zwłaszcza wcentrum miasta, będzie rewaloryzacja ulic i placów.

Wpływanie na popyt
Zachęcanie do odbywania podróży pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. Wpływanie na popyt to np.: promowanie i wspieranie elastycznych godzin pracy; niższe taryfy w komunikacji poza szczytem; e-usługi; telekonferencje i telespotkania; praca zdalna, wykonywana częściowo w pracy lub w domu; ograniczanie dostępności obszarów (strefa śródmiejska, centra dzielnic) dla ruchu samochodowego.

Ruch pieszy
Rosnąca rola transportu pieszego, zwłaszcza wcentrum miasta; przejścia do i w obrębie węzłów przesiadkowych. Planowane działania to m.in.: poprawa dostępności ulic dla osób o ograniczonej mobilności (przejścia przez jezdnie, likwidacja barier, dostosowanie sygnalizacji); odzyskiwanie przestrzeni publicznych dla funkcji np. kulturalno-usługowych; standardy projektowania; poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Transport zbiorowy
Doprowadzenie do 65% udziału komunikacji miejskiej w obsłudze wszystkich podróży wykonywanych w Warszawie środkami transportu oraz 80% udziału w przypadku podróży do obszaru śródmiejskiego i 50% udziału na granicy Warszawy. Działnia to m.in. rozszerzenie współpracy z samorządami aglomeracji; modernizowanie i rozwój komunikacji autobusowej i tramwajowej; kontynuacja budowy metra; usprawnienie komunikacji kolejowej; wdrażanie rozwią¬zań z zakresu inteligentnych systemów transportowych (ITS).

Ruch rowerowy
Celem jest osiągnięcie 10% udziału w codziennie lub prawie codziennie odbywanych podróżach w sezonie wiosenno-letnim, a w strefie śródmiejskiej ponad 20%. Służyć temu ma np.: budowa dróg dla rowerów, pasów i kontrapasów; dopuszczenie ruchu pod prąd na ulicach jednokierunkowych; tworzenie tzw. stref tempo 30; likwidowanie barier w pokonywa¬niu skrzyżowań; podwyższanie bezpieczeństwa; zorganizowanie miejskiego serwisu rowerowego.

Ruch samochodowy
Ograniczenie roli samochodów w mieście, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej poprzez m.in. strefowanie ruchu; zmniejszanie prze¬pustowości ulic i skrzyżowań; priorytetowe traktowanie ruchu pie¬szego; rozwój systemów carsharingu; wspieranie korzystania z samochodów o małych gabarytach, z małymi silnikami i z ekologicznymi napędami. Przeciwstawienie się presji zmotoryzowanych umożliwi przezna¬czenie miejsc dotychczas zajmowanych przez samochody na inne cele, m.in. na poprawę warunków ruchu pieszego i rowero¬wego oraz rozwój społecznych i kulturowych funkcji ulic.

Parkowanie
Zarządzanie parkowaniem poprzez m.in. eliminowanie nielegalnego parkowania; zastąpienie parkowania na chodnikach parkowaniem na pasach postojowych, w zatokach, na parkingach; system zarządzania parkowaniem; zwiększenia sprawności SPPN.
 
Transport ładunków
Zorganizowanie systemu dostaw ładunków, obejmującego m.in. współpracę z centrami logistycznymi przy ustalaniu tras i okresów ruchu samochodów towarowych oraz organizację postoju pojazdów zaopatrzenia, ograniczanie dostępności poszczególnych obszarów miasta dla samochodów ciężarowych w zależności od tonażu.

Edukacja i promocja
Działania związane oddziaływaniem finansowym, promocją i edukacją, m.in. uprzywilejowanie w SPPN pojazdów niskoemisyjnych; kontrola poprawności parkowania oraz wnoszenia opłat; utworzenie ośrodka szkoleniowego - Miasteczka Mobilności MIMO; wznowienie obrad tzw. Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego pod nazwą Warszawski Okrągły Stół Mobilności (WOSM).

Konsultacje społeczne

Do 10 października trwają konsultacje społeczne tego dokumentu:
- debata wprowadzająca w cykl warsztatów - 14 września 2016 r. w godz. 17.30–20.30, Pałac Kultury i Nauki, sala im. Stefana Kisielewskiego,
- 17 września 2016 r., godz. 10.00-16.00 warsztat plenerowy na terenie zajezdni Woronicza podczas Dni Transportu Publicznego,
- 20 września 2016 r., godz. 17.30-20.30, „Marzyciele i Rzemieślnicy”, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich,
- 29 września 2016 r., godz. 17.30-20.30, Biblioteka Narodowa, Sala Darczyńców
- 8 października 2016 r., godz. 17.30-20.30, Muzeum Warszawskiej Pragi,
- debata podsumowująca konsultacje - 7 grudnia 2016 r. w godz. 17.30-20.30, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sala 316 im. Samuela Lindego,

Zgłaszanie udziału w warsztatach (oprócz plenerowego) oraz uwagi do WPM można przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.