edroga661W ubiegłym tygodniu inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach prowadzili akcję kontroli stanu technicznego pojazdów. Wykorzystywano w tym celu mobilną stację kontroli pojazdów. Pierwszego dnia kontrolowano transport rzeczy, natomiast drugiego - komunikację miejską.

Przeprowadzono 17 wnikliwych kontroli stanu technicznego pojazdów wytypowanych przez służby kontrolne. Tylko 3 pojazdy okazały się na tyle sprawne, że obyło się bez zatrzymania dowodu czy nałożenia mandatu.

Zatrzymano łącznie 16 dowodów rejestracyjnych samochodów oraz przyczep i nałożono 16 mandatów karnych, z czego 12 mandatów związanych było ze złym stanem technicznym pojazdów. Aż 6 kontroli zakończyło się zakazem dalszej jazdy, a w 2 przypadkach pojazdy zostały usunięte z drogi przez specjalne holowniki. Były to przypadki skrajne, w których np. niedziałające hamulce zagrażały bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Zdarzył się tez pojazd w fatalnym stanie technicznym, dyskwalifikującym go z ruchu, który 6 dni wcześniej pozytywnie przeszedł badanie w stacji kontroli pojazdów.

Jeden z kontrolowanych kierowców nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami – zostały one cofnięte przez starostę za prowadzenie w stanie nietrzeźwości.

Zatrważające okazały się wyniki kontroli autobusów miejskich. Do kontroli wykorzystano jedyną w Polsce mobilną stację diagnostyczną, która jest na wyposażeniu Dolnośląskiego WITD. Jest to pierwsze w pełni automatyczne urządzenie służące do bardzo dokładnej weryfikacji stanu technicznego pojazdów na drodze. Umożliwia przeprowadzenie kontroli w stopniu porównywalnym do badania na stacji diagnostycznej.

Na 22 kontrole autobusów komunikacji miejskiej przeprowadzone w Zabrzu, w przypadku 18 autobusów zatrzymano dowody rejestracyjne, usterki w kolejnych trzech pojazdach zostały na miejscu usunięte przez przewoźników. Tylko jeden autobus nie budził żadnych zastrzeżeń.

Wykryte przez inspektorów usterki w pojazdach to m.in.: wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne hamulce, nieszczelne układy wydechowe, zbyt zużyty bieżnik opon, skorodowane podwozie, niesprawne oświetlenie. W jednym z autobusów układ hamulcowy był tylko w 9% sprawny w stosunku do normy. Wezwano do niego holownik, podobnie jak w przypadku czterech innych pojazdów.

Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne 18 autobusów, nałożyli też 6 mandatów karnych.

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.