IMG 8507W piątek, 22 września, przypada Europejski Dzień bez Samochodu. Tego dnia wszystkimi liniami miejskimi i aglomeracyjnymi w Krakowie można jeździć za darmo. Dotyczy to wszystkich pasażerów, a nie tylko okazicieli dowodów rejestracyjnych aut, jak w poprzednich latach.

22 września, na prośbę Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, wszyscy przewoźnicy miejscy zablokują kasowniki. Również operatorzy aplikacji mobilnych uniemożliwią zakup biletu drogą elektroniczną. Tego dnia na ekranach smartfonów pokaże się komunikat o darmowej komunikacji miejskiej.

W ten piątek komunikacja miejska w Krakowie jest darmowa dla wszystkich, a od 30 września z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać także gimnazjaliści ze szkół zlokalizowanych na terenie miasta.

- Chodzi o przyzwyczajenie młodzieży do korzystania z komunikacji miejskiej - powiedział prezydent Jacek Majchrowski. - Aby, jak już dorosną i będą chcieli kupić sobie samochód, zastanowili się, czy nie lepiej pozostać przy miejskiej komunikacji.

Uchwała Nr LXXXII/2012/17 Rady Miasta Krakowa z 13 września tego roku, dotycząca ustanowienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla gimnazjalistów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, opublikowana została w dniu 15 września tego roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W związku z czym uchwała wchodzi w życie 30 września, tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku.

Z bezpłatnych przejazdów gimnazjaliści mogą korzystać tylko w roku szkolnym, a więc od września do 30 czerwca. Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest ważna legitymacja szkolna ucznia.

Gimnazjaliści, którzy już zakupili bilety okresowe na KMK, mogą je zwracać na zasadach określonych w uchwale tzw. taryfowej.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.