image012Dochody w wysokości ponad 4 mld zł i o 73 tys. zł wyższe wydatki przewiduje budżet Krakowa na 2015 rok.Wydatki na inwestycje zwiększono, w porównaniu z projektem, o około 55 mln zł.

Więcej pieniędzy będzie m.in. na budowę ścieżek rowerowych. Do około 10 mln zł, jakie znalazły się w projekcie budżetu, dołożono ponad 3 mln zł, z których ma zostać sfinansowana m.in. budowa trasy wzdłuż ulic Piastowskiej, Wielickiej i Wadowickiej. Więcej pieniędzy będzie również na modernizację ulic.

W tym roku realizowane będą inwestycje strategiczne. Wśród nich są głównie zadania transportowe, a więc modernizacja linii tramwajowej do placu Centralnego, budowa linii szybkiego tramwaju Lipska-Wielicka, realizacja Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową, budowa połączenia tramwajowego do Górki Narodowej, czy modernizacja infrastruktury szynowej.

W tym roku Kraków będzie nadal przeznaczać bardzo duże kwoty na ograniczanie niskiej emisji. Łącznie na ten cel w budżecie jest 62 mln zł.

Zwiększono też kwotę na budżet obywatelski. Na projekty ogólnomiejskie będzie 10 mln zł. Dodatkowo, 7 mln zł dostaną dzielnice na zadania wskazane przez mieszkańców.

Około 20 mln zł zaplanowano również na wykup gruntów. Te środki mogą ulec jednak zwiększeniu, bowiem przyjęto zasadę, że w sytuacji oszczędności (np. po przetargach) będą one właśnie przekazywane na pozyskiwanie nieruchomości choćby na potrzeby rozbudowy terenów zielonych.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.