IMG 8507- Spośród wszystkich największych metropolii, w Krakowie mieszka najwięcej niepełnosprawnych i seniorów, dlatego usuwanie barier architektonicznych jest wpisane w politykę miasta - mówi Bogdan Dąsal, pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

Udogodnienia ułatwiające korzystanie z komunikacji miejskiej osobom niepełnosprawnym mogą być różne: zapowiedzi głosowe na przystankach, udźwiękowienie sygnalizacji świetlnej, pasy medialne na przejściach dla pieszych o zróżnicowanej fakturze i kolorystyce oraz na krawędziach peronów przystankowych, przystosowanie przystanków do taboru niskopodłogowego, wydzielone miejsca do parkowania itd. Z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej.

Jedną z ostatnio oddanych inwestycji jest rozbudowa linii szybkiego tramwaju wraz z estakadą Lipska-Wielicka. W jej ramach wykonano m.in. cztery windy osobowe, zamontowano 24 układy dźwiękowe, położone zostały także pasy ostrzegawcze dla pieszych na estakadzie, peronach przystankowych i w obrębie całego układu komunikacyjnego. Kolejnym przykładem jest zakończona przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – aleja Jana Pawła II – Plac Centralny, na trasie której działają przyciski informacji głosowej na peronach przystankowych. Przejście podziemne pod Rondem Czyżyńskim również zostało dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, m.in. poprzez windy wyposażone w przyciski oznaczone alfabetem Breila'a i system głośnomówiący.

Z większości tych rozwiązań, korzystają nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także seniorzy czy rodzice z wózkami, dla których pokonanie schodów czy wysokiego wejścia do tramwaju także może stanowić problem.

***
Swobodne przemieszczanie się ulicami miast i dogodne korzystanie ze środków transportu to jedno z podstawowych założeń Karty Praw Osób Niepełnosprawnych z 1997 roku. Jest to także podstawa do aktywizacji osób niepełnosprawnych, które powinny mieć możliwość dojazdu do pracy, ośrodka zdrowia czy korzystać z dóbr kultury.

W Krakowie sporym problemem są zabytkowe budynki w centrum, w większości nie będące w gestii gminy. Organizowany przez UMK po raz 9. konkurs architektoniczny „Kraków bez barier" promuje ideę projektowania uniwersalnego oraz nagradza obiekty i przestrzenie publiczne, w tym również zabytkowe, w których w sposób wzorcowy zlikwidowano bariery architektoniczne.

Ponadto przy Prezydencie Krakowa w 2003 r. powstała Powiatowa Społeczna Rada ds. Niepełnosprawnych, która na bieżąco konsultuje projekty miejskich inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych, modernizacje i remonty.

Źródło: ZIKiT w Krakowie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.