contentmap_plugin

image010Siedem firm złożyło wniosek o udział w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu planuje zrealizować tę inwestycję w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Będzie to pierwszy tego typu projekt realizowany w Polsce.

 

Firma, która zostanie ostatecznie wyłoniona, wybuduje około 4,5-kilometrowy odcinek sieci tramwajowej od skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Stanisława Lema i Janusza Meissnera aż do Mistrzejowic, dokona rozbudowy pętli tramwajowej w Mistrzejowicach, a także zrealizuje blisko kilometrowy tunel pod rondem Polsadu. Umowa z nią zostanie zawarta na okres 24 lat (1,5 roku – projektowanie, 2 lata – budowa, 20 lat – eksploatacja). Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie wypłacone w formie „opłaty za dostępność” po zakończeniu budowy, w okresie eksploatacji.

Wniosek o udział w dialogu konkurencyjnym został złożony przez:
- NDI Projekt 101 Sp. z o.o.,
- VARDUN Sp. z o.o.,
- Via North Sp. z o.o.,
- Emsworth Investments Sp. z o.o.,
- Mota-Engil Central Europe PPP Roar Sp. z o.o.,
- konsorcjum firm: Budimex J Sp. z o.o. (lider), Asfalt Śląski WPRINŻ Sp. z o.o., FBSerwis SA,
- konsorcjum firm: PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S.

Spośród tych firm, zostaną wybrane trzy, które wezmą udział w dalszej części postępowania. To z nimi będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków finansowych. Firmy, które złożyły wniosek, będą sprawdzane pod kątem posiadanego doświadczenia, kadry inżynierskiej, możliwości finansowych.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.