edroga562Tej zimy 244 jednostki sprzętowe będą do dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, które koordynuje działania w ramach akcji ZIMA. To o 20 pojazdów więcej niż rok wcześniej. Już od 15 października służby miejskie przechodzą w stan pełnej gotowości.

Utrzymaniem zimowym objęto w Krakowie 327 km dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, 867 km dróg gminnych, 173 km dróg wewnętrznych, 948 tys. m2 chodników, pętli, schodów i przejść podziemnych, 124 km dróg rowerowych, 788 tys. m2 terenów wewnątrz-osiedlowych i 209 tys. m2 obszaru strefy płatnego parkowania.

Do dyspozycji miasta jest 66 solarek, 39 ciągników z rozrzutnikiem do utrzymania chodników, 41 zespoły do utrzymania zimowego obiektów inżynierskich, 9 zespołów do wywozu śniegu, 58 jednostek do zimowego utrzymania ulic, 22 zespoły do utrzymania terenów wewnątrzosiedlowych i 9 zespołów do utrzymania miejsc postojowych.

Każdy z pojazdów biorących udział w akcji zima jest wyposażony w GPS, a miejski monitoring zapewnia podgląd głównych punktów komunikacyjnych i ulic. Podczas akcji na bieżąco kontrolowane będą temperatury ulic, gruntu pod nimi i powietrza nad nimi, a prognozy pogody dostarczane są przez różne ośrodki.

Jednostki zaangażowane w akcję zima to: MPO (koordynator całej akcji, odpowiedzialny za oczyszczanie dróg i chodników ze śniegu, lodu i gołoledzi, monitoring stanu dróg i reagowanie na zgłoszenia mieszkańców) oraz MPWiK, MPEC, MPK (zapewnienie sprawności komunikacji miejskiej), ZIKiT (utrzymanie i oczyszczanie torowisk tramwajowych), Straż Miejska i ZZM.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.