contentmap_plugin

image003Przedstawiciele Zarządu Infrastrukury Komunalnej i Transportu, Miejskiej Infrastruktury i Dzielnicy XIII dyskutowali na temat problemów komunikacyjnych okolic ul. Kalwaryjskiej oraz o możliwych usprawnieniach w tej części miasta.

Zastępca Dyrektora ZIKiT ds. Transportu Łukasz Franek wskazywał, że ulica nie powinna pełnić tylko funkcji komunikacyjnej. - Kalwaryjska powinna wrócić do roli, którą pełniła kilkadziesiąt lat temu, wtedy była bardziej otwarta dla pieszych. Obecnie głównym problemem jest blokowanie torowiska przez pojazdy mijające. W efekcie tramwaje są niekiedy opóźnione na odcinku od Korony do Ronda Matecznego nawet 15 minut - zaznaczał.

Urzędnicy proponują, aby ul. Kalwaryjska była jednokierunkowa z parkingiem i ścieżką rowerową, a przejazd w drugą stronę odbywał się ul. Zamoyskiego. Mieszkańcy nie zgadzają się jednak na tę propozycję. Chcą uspokojenia ruchu, ale z zachowaniem jazdy w obu kierunkach. Przyznali jednak, że na ul. Kalwaryjskiej jest za dużo samochodów, a kierowcy traktują ją jako trasę przelotową.

Podgórzanie także zwrócili uwagę na problem z parkowaniem w okolicy ich zamieszkania. Przestrzeń przy ul. Kalwaryjskiej została zawłaszczona przez parkujące tam samochody, które często zatrzymują się w nieprawidłowy sposób. Uniemożliwienie parkowania wzdłuż ulicy powinno więc być priorytetowe. Prezes Spółki Miejska Infrastruktura Piotr Kącki stwierdził, że nowo budowany parking przy Koronie jest narzędziem, które daje możliwość zmiany krajobrazu całego Starego Podgórza.

Podczas spotkania pojawił się również temat ruchu rowerowego w Podgórzu. Mieszkańcy przyznali, że po Krakowie najszybciej przemieszcza się na rowerze, komunikacją miejską, a dopiero później samochodami. - Pas dla rowerów na ul. Zamoyskiego łączyłby przygotowywaną do budowy kładkę na ul. Kamieńskiego z kładką Ojca Bernatka – dodał Marcin Wójcik, oficer rowerowy ZIKiT.

W podsumowaniu dyskutanci określili dwa robocze warianty i kierunki działań dla Starego Podgórza. Pierwszy pomysł zakłada radykalne ograniczenie parkowania wzdłuż ul. Kalwaryjskiej, co przyczyniłoby się do uporządkowania przestrzeni wokół niej. Drugi to całkowite zamknięcie, być może przeobrażenie ulicy w trakt pieszo-transportowo-rowerowy, z zaznaczeniem, że kolejne kroki będą podejmowane po otwarciu wielopoziomowego parkingu przy Koronie.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.