contentmap_plugin

IMG 8507Generalny Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. To otwiera drogę do przygotowania materiałów pod przetarg na tę ważną dla mieszkańców północy Krakowa inwestycję.

Trasa nowej linii tramwajowej ma przebiegać przez ulicę Pachońskiego, Bociana, następnie tunelem pod torami kolejowymi, dalej przez Górkę Narodową do alei 29 Listopada, gdzie planowany jest parking typu park and ride (podobnie jak w przypadku skrzyżowania Weissa/Opolska oraz w rejonie pętli Krowodrza Górka). Koszt inwestycji szacowany jest na 250 mln zł. Obie planowane linie tramwajowe mają zostać dofinansowane z unijnej dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego otwiera nam drogę do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, a dalszej perspektywie, do rozpisanie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie nowej linii tramwajowej. Liczę, że zamówienie publiczne ogłosimy jeszcze pod koniec wakacji. Pierwsze składy tramwajowe do północnych rogatek miasta powinny dojechać w 2019 roku – zapowiada Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa.

Jednym z elementów rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w północnej części Krakowa jest linia tramwajowa na Azory. To zadanie również ma być finansowe ze środków unijnych. Choć pierwotnie planowano, że torowisko zakończy się pętlą na ul. Weissa, podjęto decyzję o przedłużeniu linii już na obecnym etapie przygotowawczym do ul. Chełmońskiego. – To teren rozwojowy, powstają tam nie tylko centra handlowe, ale przede wszystkim osiedla mieszkaniowe. Przedłużenie linii tramwajowej aż do Chełmońskiego do tworzenie oferty przewozowej dla tysięcy mieszkańców – uważa Tadeusz Trzmiel. Zgodnie z planem, dokumentacja uzupełniająca ma zostać przygotowana w 2017 roku, ten element rozbudowy linii tramwajowych na północy miałby zostać zrealizowany do 2021 roku.

Wiceprezydent Trzmiel zapowiedział też, że miasto przedłuży linię tramwajową z os. Piastów do magistrali kolejowej przy granicy Krakowa. – Obecnie nad torami kolejowymi budowany będzie wiadukt drogowy, także w ramach unijnego programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadecydowaliśmy o podjęciu prac koncepcyjnych nad wybudowaniem torowiska tramwajowego do granic miasta w rejonie ul. Powstańców. Ma tam powstać zintegrowany węzeł przesiadkowy, a więc przystanek Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, terminal autobusowy, pętla tramwajowa i parking P+R – informuje zastępca prezydenta Krakowa.

Wśród innych dużych projektów inwestycyjnych w północnej części miasta jest też modernizacja al. 29 Listopada do granic miasta. W tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na to zadanie.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.