edroga234W ciągu najbliższych dwóch lat Kraków planuje budowę około 60 kilometrów ścieżek rowerowych za blisko 100 milionów złotych. Powstaną one w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz prowadzonych inwestycji. Układ ścieżek rowerowych w Krakowie jest w systemie dróg małopolskich – specjalnym programie, którego celem jest stworzenie spójnej sieci dróg dla jednośladów przebiegających przez całe województwo małopolskie.

 

Aktualnie do dyspozycji mieszkańców oddanych jest około 230 kilometrów infrastruktury rowerowej, na którą składają się: drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, pasy rowerowe, kontrapasy oraz tzw. kontraruch rowerowy, gdzie dopuszczona jest jazda rowerem „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych w strefie ruchu uspokojonego, czyli z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

W ostatnim czasie w ramach ZIT zrealizowane zostały za blisko 5 mln zł ścieżki rowerowe: wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej od ul. Wielickiej; wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Rożena Jaksy do ul. Teligi; wzdłuż ul. Zakopiańskiej od pętli w Łagiewnikach do ul. Siostry Faustyny.

W tym roku zostaną zrealizowane drogi dla rowerów: wzdłuż ulicy Nowohuckiej (2,7 km); od ulicy Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej (2,2 km); wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ulicy Bunscha do ul. Trockiego (1,2 km); od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda Matecznego następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego wraz z kładką na ul. Kamieńskiego (4,7 km); od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego (1,4 km); łączymy parki Krakowa (1,5 km).

Kraków planuje również w tym roku budowy ścieżek rowerowych: od klasztoru sióstr norbertanek do istniejącego odcinku ścieżki przy moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta (2,7 km); na odcinku ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej (600 m); wzdłuż al. Solidarności (150 m). Obecnie miasto jest na etapie wyboru wykonawcy.

Realizacja powyższych dróg dla rowerów w ramach ZIT to około 17 km za kwotę blisko 48 mln zł.

W dalszej perspektywie, do 2020 roku zostaną zrealizowane następujące odcinki dróg dla rowerów: od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta (4 km); wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej (1,4 km); w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą. W planach jest rozbudowa tras pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego (6,9 km). Inwestycje mają pochłonąć około 40 mln złotych.

W ramach realizowanych w najbliższym czasie inwestycji powstanie 28,9 kilometrów infrastruktury rowerowej. Drogi dla rowerów będą realizowane w związku z: przebudową al. Solidarności (1,7 km); budową połączenia ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką (100 m); budową drogi w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka (200 m); budową ul. Iwaszki (2,2 km); przebudową ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej (700 m); budową linii tramwajowej KST etap III (6 km); rozbudową ulicy Igołomskiej (7,5 km); budową Trasy Łagiewnickiej (5,2 km); rozbudową al. 29 Listopada (5,2 km).

W planach jest budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowicką i Gronostajową (300 m). Ścieżka rowerowa powstanie w ramach rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej (EuroVelo 11). Zostanie wybudowana kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę Kazimierz-Ludwinów.

Mieszkańcy mają do dyspozycji parking rowerowy przy Dworcu Głównym pod estakadą na ul. Wita Stwosza. Jest on nowoczesny, częściowo dwupoziomowy, zadaszony oraz monitorowany. Obecnie może pomieścić ponad 100 rowerów. W mieście zamontowanych jest 3 900 stojaków rowerowych, a w planach na 2018 rok jest montaż kolejnych 2 100 sztuk uchwytów dla rowerów. Funkcjonuje 10 stacji służących do samodzielnej naprawy jednośladów, a w planach na ten rok jest lokalizacja kolejnych 18.

W trakcie zmian w Strefie Płatnego Parkowania wprowadzonych zostało wiele ułatwień dla osób korzystających z rowerów w codziennych podróżach po centrum miasta. Polegały one na otwieraniu kolejnych ulic jednokierunkowych dla dwukierunkowego ruchu rowerowego. Pod koniec ubiegłego roku było ponad 200 takich ulic, co miało szczególne znaczenie ze względu na przypadający właśnie w 2017 roku okrągły dwusetny jubileusz wynalezienia roweru.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.