contentmap_plugin

image0023 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy linii tramwajowej w ramach Trasy Łagiewnickiej. Kraków otrzyma na ten cel blisko 100 mln zł.

Projekt, na którego unijne dofinansowanie uzyskało miasto, polega na budowie nowej linii tramwajowej o długości ok. 1,7 km na odcinku od ul. Zakopiańskiej do istniejącej pętli tramwajowej na os. Kurdwanów oraz przebudowie istniejącej linii tramwajowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku ok. 0,6 km. W ramach zadania przebudowane zostaną elementy układu drogowego kolidującego z planowaną inwestycją oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie sieci uzbrojenia terenu, systemu sterowania obszarowego, systemu informacji pasażerskiej. Dodatkowo w ramach projektu przebudowana będzie pętla tramwajowa, powstanie podstacja trakcyjna, a także perony przystankowe. Wykonane będą nasadzenia zieleni.

- Formalnie, realizacja projektu już się rozpoczęła. W przetargu został wyłoniony wykonawca - konsorcjum firm z Budimex SA na czele. Ponieważ inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obecnie trwają prace projektowe. Po ich ukończeniu i uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych nastąpi „wbicie łopaty”, co planowane jest na I kwartał 2018 roku – poinformował Mariusz Piątkowski, prezes zarządu spółki Trasa Łagiewnicka, która odpowiada za realizację tego projektu.

Budowa Trasy Łagiewnickiej jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych Krakowa w najbliższych latach. Inwestycja przyczyni się do odciążenia ruchu drogowego w ścisłym centrum i skomunikuje ze sobą południowe dzielnice miasta. Trasa Łagiewnicka umożliwi przejęcie ruchu międzydzielnicowego, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin. Inwestycja polepszy jakość komunikacji miejskiej zwiększając jej przepustowość, a dzięki wybudowaniu skrzyżowań wielopoziomowych zostanie zwiększone bezpieczeństwo ruchu.

Koszt całości budowy Trasy Łagiewnickiej to ponad 800 mln zł. Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem wysokość dofinansowania UE na realizację linii tramwajowej wynosi 97,5 mln zł. Całkowity koszt to ok. 200 mln zł.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.