Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012, planuje wprowadzenie w Krakowie zmian organizacji ruchu oraz w funkcjonowaniu krakowskiej komunikacji miejskiej.

Planowane (od soboty 2 czerwca) zmiany są następujące:

  • uruchomiona zostanie tymczasowa linia autobusowa nr 503 w miejsce linii nr 522, lecz z modyfikacją trasy przez al. Trzech Wieszczy, Piłsudskiego. W kierunku Bieżanowa od przystanku: „Teatr Bagatela" zatrzymywać się będzie na przystankach: „Cracovia", „Jubilat", „Rondo Matecznego", „Bieżanowska" i dalej po dotychczasowej trasie 522. W przeciwnym kierunku nie występuje przystanek pn.: „Cracovia". Jednocześnie wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii nr 502;
  • dla linii nr 304, nastąpi zmiana trasy od „Teatru Bagatela" w kierunku Wieliczki przez ul. Piłsudskiego, al. Trzech Wieszczy z zatrzymaniem na przystankach: „Teatr Bagatela", „Cracovia", „Jubilat", „Rondo Matecznego" i dalej po dotychczasowej trasie. W przeciwnym kierunku nie występuje przystanek pn.: „Cracovia";
  • w dniach rozgrywek meczowych w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na przewozy, do obsługi strefy kibica zostanie wydłużony czas funkcjonowania do 00:30 dla linii: 15, 18, 152, 159, 164, 179, 304, 502, 503;
  • w dniach meczy reprezentacji Polski wzmocniona zostanie komunikacja tramwajowa poprzez skierowanie od ok. 22:30 do Cichego Kącika linii nr 1 (dwa kursy na trasie: Cichy Kącik – Wzgórza Krzesławickie) oraz linii nr 3 (dwa kursy na trasie: Cichy Kącik - Bieżanów Nowy). Również w tych dniach do obsługi linii tramwajowej nr 15 skierowany zostanie tabor o większej pojemności;
  • w uzasadnionej sytuacji zgłoszonego zwiększonego zapotrzebowania na przewozy - trasa linii nr 152 będzie wydłużona z Olszanicy do Portu Lotniczego;
  • od dnia 06.06.12 r. do dnia 02.07.2012 r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Szczepańska na odcinku od Rynku Głównego do ul. Jagiellońskiej. Wjazd i postój pojazdów zaopatrzenia (na czas za i wyładunku) do instytucji i firm zlokalizowanych na zamkniętym odcinku drogi będzie możliwy od ul. Sławkowskiej wyłącznie w godz. 19.00 – 9.00 - po decyzji Policji, która obejmie nadzorem rejon zmian w organizacji ruchu. Wyjazd pojazdów do Placu Szczepańskiego. Godziny zaopatrzenia na pozostałych ulicach (w tym między innymi na ul. Jagiellońskiej oraz Placu Szczepańskim) pozostają bez zmian;
  • ruch pieszych będzie odbywał się chodnikiem i częścią jezdni po lewej stronie ul. Szczepańskiej (patrząc od Rynku Głównego) natomiast chodnik po prawej stronie będzie na długości Hotelu Starego wyłączony. Zostanie pozostawione dojście do posesji Szczepańska 1-3 oraz 7-11. W związku z zamknięciem wyżej wymienionego odcinka ul. Szczepańskiej wyjazd pojazdów z ul. Sławkowskiej (nie uprawnionych do wjazdu do Rynku Głównego i na zamknięty odcinek ul. Szczepańskiej) powinien odbywać się przez ul. św. Tomasza do Placu Szczepańskiego;
  • od dnia 06.06.12 r. do dnia 02.07.12 r. zostaną wyłączone postoje dorożek oraz meleksów zlokalizowane w istniejącej zatoce parkingowej na Placu Szczepańskim (odcinek Placu Szczepańskiego pomiędzy ul. Jagiellońską a ul. św. Tomasza);
  • w dniach 31.05.12 r. - 08.07.12 r. wystąpią ograniczenia w parkowaniu na odcinku Al. 3 Maja;
  • w dniach 28.05. - 30.06.12 r. zostanie zamknięty dla ruchu chodnik po prawej stronie ul. Oleandry pomiędzy Al. 3 Maja a ul. Kadrówki (na długości budynku Klubu „Rotunda"). Ponadto w wyżej wymienionym okresie wystąpią ograniczenia w parkowaniu na ul. Oleandry i ul. Kadrówki.

Na terenie Krakowa mogą wystąpić chwilowe ograniczenia w ruchu drogowym wprowadzane przez Policję w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania turnieju Euro 2012.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.