bicycle redWyniki z najnowszego pomiaru ruchu rowerowego z czerwca 2019 roku są lepsze niż w analogicznym okresie w 2018 r., co oznacza, że krakowianie coraz chętniej wybierają rower jako środek przemieszczania się po mieście.

 

Dane mówią same za siebie. W porównaniu z czerwcem 2018 r. w czerwcu 2019 r. odnotowano wyraźny wzrost zainteresowania rowerami jako środkami lokomocji. I tak na ul. Mogilskiej ruch rowerowy wzrósł o 11 proc., Wadowickiej o 12 proc., Smoleńsk – 13 proc., na bulwarach – 17 proc., przy Dworcu Głównym – 20 proc., Monte Casino – 40 proc., ul. Tynieckiej o 45 proc., Wielickiej o 68 proc, a na Kotlarskiej aż o 132 proc.!

Z każdym miesiącem zwiększa się liczba ścieżek rowerowych w mieście. Obecnie jest 221 km infrastruktury rowerowej (w tym kontrapasów, ścieżek pieszo-rowerowych i przejazdów rowerowych).
W mieście realizowane są dwie inwestycje z zakresu infrastruktury rowerowej: ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) oraz budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie – trwa realizacja robót budowlanych.

W planach do najbliższej realizacji są:
1. Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka – trwa etap projektowy. Zadanie realizowane jest w trybie "zaprojektuj i zbuduj",
2. Projekt „Łączymy Parki Krakowa” z dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa,
3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie – została opracowana koncepcja,
4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie – zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Zakończona została faza opracowywania dokumentacji projektowej,
5. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej – ogłoszono przetarg: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej w Krakowie – etap I w systemie P+B. Złożone zostały dwie oferty,
6. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie – zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Trwa faza opracowywania dokumentacji projektowej,
7. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie – została opracowana koncepcja.

W opracowaniu jest również plan budowy ścieżek rowerowych wzdłuż rzek w Krakowie w ramach projektu „Wisła łączy”. W jego ramach ma powstać ponad 50 km tras pieszo-rowerowych oraz kajakowych wzdłuż Wisły i jej dopływów łączących w nowy sposób różne rejony Krakowa. Dokładne przebiegi ścieżek pieszo-rowerowych, a tym samym rejony Krakowa, które zostaną ze sobą połączone będą znane po opracowaniu projektu koncepcyjnego. Na obecnym etapie inwestycji (faza przygotowawcza) zbierane są wszystkie niezbędne informacje i uwarunkowania środowiskowe oraz przyrodnicze, które mogą mieć wpływ na przebieg przedmiotowych tras.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.