image008Kraków realizuje budowę Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IV (linia tramwajowa do Mistrzejowic) w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Zarząd Dróg Miasta Krakowa w lipcu rozpocznie negocjacje z trzema wybranymi w rankingu firmami. To jednej z nich zostanie powierzona realizacja inwestycji.

 

Wniosek o udział w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic złożyło siedem firm. Podstawą ustalenia rankingu firm było spełnienie przez nich określonych warunków selekcji. Maksymalnie można było uzyskać 25 punktów, pierwsza z firm uzyskała 25/25 możliwych, druga 24/25, trzecia 22/25. To z tą trójką prowadzone będą rozmowy, które będą podstawą do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od decyzji firmom przysługiwało odwołanie. Z tej możliwości skorzystały dwa konsorcja firm. W pierwszym przypadku z uwagi na braki formalne odwołanie po wniesieniu zostało zwrócone. W drugim, po rozprawie KIO, odwołanie zostało oddalone.

W lipcu rozpoczną się negocjacje. Doświadczenia polskie w projektach w modelu PPP zakładają przeprowadzenie 4-5 rund negocjacyjnych. W trakcie rozmów omówione będą sprawy techniczne, kwestie finansowe-prawne, ustalony zostanie kształt umowy. Po ich zakończeniu firmy zostaną poproszone o złożenie ostatecznych ofert (późną jesienią). Będą na to miały maksymalnie 3 miesiące.

Firma, która zostanie ostatecznie wyłoniona, wybuduje około 4,5-kilometrowy odcinek sieci tramwajowej od skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Stanisława Lema i Janusza Meissnera, aż do Mistrzejowic, dokona rozbudowy pętli tramwajowej w Mistrzejowicach, a także zrealizuje blisko kilometrowy tunel pod rondem Polsadu. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie wypłacone w formie „opłaty za dostępność” po zakończeniu budowy, w okresie eksploatacji.

Zawarcie umowy z wybraną firmą na projekt, budowę i eksploatację planowane jest w III kwartale 2020 r. Uzyskanie ZRID w II kwartale 2022 r., zakończenie robót budowlanych i rozpoczęcie okresu eksploatacji w I kwartale 2024 r. Zakończenie okresu eksploatacji w I kwartale 2044 r

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.