lopataTrzy podmioty chcą wybudować w Gliwicach nowoczesne centrum przesiadkowe. Teraz czas na analizę złożonych w przetargu ofert i wybór tej najkorzystniejszej. Według planu budowa CP ma się rozpocząć na przełomie II i III kwartału bieżącego roku.

 

Wyłoniony w przetargu wykonawca zajmie się budową centrum przesiadkowego, przebudową ul. Składowej i fragmentu ul. Toszeckiej oraz odcinka ul. Tarnogórskiej.

Budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego gruntownie zmieni na korzyść oblicze centrum Gliwic tworząc przyjazną przestrzeń miejską.

Nowoczesne centrum przesiadkowe powstanie na dawnych terenach pokolejowych i skupi wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu, podniesie standard obsługi i usprawni przemieszczanie się podróżnych. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy zadaszony dworzec autobusowy wraz z budynkiem głównym obsługi pasażerskiej, usługowym budynkiem pomocniczym i tunelem łączącym centrum przesiadkowe z dworcem PKP oraz z południową stroną miasta. Będzie to nowoczesny obiekt, zintegrowany z dworcem kolejowym systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z miejscami postojowymi dla samochodów i infrastrukturą rowerową (zadaszone miejsca postojowe, boksy dla rowerów, stacje napraw rowerów, przygotowanie infrastruktury dla stacji wypożyczalni rowerów) oraz zapleczem komercyjnym.
W ramach robót drogowych zostanie m.in. zmieniona konstrukcja jezdni ulic, powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, pojawi się nowe oświetlenie uliczne. Niezbędna będzie także budowa nowych i przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu. Ul. Składowa zostanie połączona z ul. Toszecką. Natomiast na przedłużeniu ul. Udzieli zaplanowano ciąg dla pieszych i rowerów, łączący okolice ulic Kolberga i Tarnogórskiej z centrum przesiadkowym. Miasto planuje także montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie zasilała centrum przesiadkowe w energię elektrycznej.

W kolejnej części przedsięwzięcia - po południowej stronie dworca - przewidziano przebudowę ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, placu przed dworcem PKP, placu Piastów, ul. Okopowej, ul. Na Piasku i fragmentów ul. Jagiellońskiej, Piwnej i Zwycięstwa. Te prace, wraz z robotami towarzyszącymi, prowadzić będzie Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, który obecnie przygotowuje przetarg na ten zakres prac.
Na realizację projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” Miasto otrzymało 129 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.