akcja sopotNowa, sopocka kampania „Chcę żyć, nie ryzykuję”, skierowana jest do osób, które kierują pojazdami pod wpływem substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków oraz innych nielegalnych środków. Według statystyk polskiej Policji w 2013 r. pijani kierowcy spowodowali ponad 3 tys. wypadków, w których życie straciło 426 osób a ponad 3,5 tys. zostało rannych.

Polskie prawo tak samo traktuje tych, którzy usiedli „za kółkiem” będąc pod wpływem alkoholu, jak i prowadząc pod wpływem innych substancji psychoaktywnych. Konsekwencje kierowania pojazdem po użyciu narkotyków mogą być równie poważne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie, wskazuje środki psychoaktywne, które obok alkoholu etylowego, wywierają negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu. Do substancji tych zalicza się m.in. opioidy, amfetaminę i jej pochodne, kokainę, marihuanę oraz benzodiazepiny.

Wpływ tych substancji na sprawność psychomotoryczną kierowcy to m.in. nadpobudliwość, skłonność do brawurowej jazdy, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, opóźniony czas reakcji, zaburzona ocena odległości, apatia, senność itp.

Sopot odwiedzany jest przez wielu gości, poszukających „mocnych wrażeń”, podejmujących różnorodne zachowania ryzykowne, m.in. prowadzenie samochodu będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Ostatnie kontrole, prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Sopocie, szczególnie w weekendy, wskazują na to, że wielu spośród kierujących pojazdami to osoby nietrzeźwe bądź pod wpływem narkotyków.

Kampania sopocka „Chcę żyć, nie ryzykuję” eksponowana będzie w postaci plakatów i wlepek, które pojawią się w SKMkach, autobusach oraz sopockich klubach. Celem jest zwrócenie uwagi na problem, a tym samym ograniczenie zachowań ryzykownych, poprawa bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców. Kampanię przygotowano we współpracy z Komendą Miejską Policji w Sopocie.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.