IMG 0979Od 1 sierpnia br. parking znajdujący się za budynkiem sopockiego Urzędu Miasta obsługiwany jest przez Spółdzielnię Socjalną Kooperacja. Dzięki temu interesanci, którzy przyjeżdżają do magistratu, mają szansę zaparkować auto, by swobodnie załatwić swoje sprawy. Efekty są już widoczne.

 

Pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna, każda kolejna to koszt 3 złotych. Dzienny abonament kosztuje 20 zł. Po pierwszym, pilotażowym miesiącu funkcjonowania parkingu w takiej formule, zapadnie decyzja czy będzie kontynuowany prze kolejne miesiące. Parking liczy 59 miejsc, w tym 5 miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

IMG 0975Spółdzielnia Kooperacja zajmuje się obsługą jeszcze 2 dodatkowych parkingów: przy przychodni na ul. Chrobrego oraz w Parku Północnym.

Celem Spółdzielni Socjalnej Kooperacja jest umożliwienie osobom pozostającym bez pracy oraz osobom niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie reintegracji społecznej osób zatrudnionych w spółdzielni.

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja prowadzi działalność o charakterze wielobranżowym.

W celu wprowadzenia osób bezrobotnych na rynek pracy Spółdzielnia Socjalna Kooperacja wykonuje również szereg działań towarzyszących takich jak doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi i publicznymi instytucjami rynku pracy.

Spółdzielnia pozyskuje również różnego rodzaju zlecenia od klientów biznesowych i prywatnych, przy realizacji których zatrudnia osoby bezrobotne.

W Spółdzielni zatrudnionych jest ok. 20 osób, które często kierowane są do niej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

Pracownicy Spółdzielni pracują m.in. przy obsłudze parkingów letnich w Sopocie, pielęgnacji terenów zielonych, remontach mieszkań komunalnych i pracach budowlanych.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.