contentmap_plugin

fotomontażZarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ogłosił przetarg na przebudowę ul. Traugutta i budowę nowych ulic wewnątrz kwartału. To kolejna już inwestycja w ramach programu rewitalizacji centrum Łodzi realizowana w obszarze nr 2.

Na odcinku przy Łódzkim Domu Kultury ul. Traugutta jest poprowadzona łukiem. Jej przebudowa w ramach rewitalizacji obszarowej zakłada jej wyprostowanie i poprowadzenie w istniejącym szpalerze drzew od strony ul. Kilińskiego. Przebudowa umożliwi urządzenie przed głównym wejściem do ŁDK nowego placu. Budowa placu będzie możliwa po zakończeniu budowy tunelu średnicowego, który połączy stacje Fabryczną i Kaliską.

Przebudowa ul. Traugutta zakłada całkowitą wymianę jej nawierzchni, oświetlenia, elementów małej architektury, uporządkowanie infrastruktury podziemnej, budowę monitoringu, urządzenie miejsc postojowych, przebudowę skrzyżowań z ul. Sienkiewicza i Kilińskiego oraz posadzenie nowych drzew, które uzupełnią istniejący szpaler.

Druga część zadania to budowa trzech nowych ulic wewnątrz kwartału Traugutta-Kilińskiego-Tuwima-Sienkiewicza. Pierwsza połączy ul. Traugutta z ul. Tuwima. Dwie kolejne połączą tę nową ulicę z ul. Sienkiewicza i Kilińskiego.

wizualizacja nowa ulica wewnątrz kwartałuwizualizacja nowej ulicy wewnątrz kwartału widok na wieżowce przy Trauguttawizualizacja skrzyżowania traugutta z nową ulicą wewnątrz kwartaluwizualizacja trauguttawizualizacja traugutta 2
Budowa nowych ulic wewnątrz kwartału obejmuje nie tylko jezdnię, chodniki, oświetlenie i elementy małej architektury, ale także nowe nasadzenia.

Na ul. Traugutta i na nowych ulicach zostanie posadzonych w sumie 76 nowych drzew. Będą to drzewa duże o wysokości prawie 7 metrów.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.