image010Wkrótce w Łodzi ogłoszony zostanie przetarg na dokumentację projektu: „Program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi".

W ramach tego zadania miasto będzie chciało kupić 30 nowych, niskopodłogowych tramwajów, odnowić zajezdnię tramwajową Chocianowice oraz przebudować lub wybudować od podstaw 11 km torowisk między innymi na ulicach: Przybyszewskiego, Dąbrowskiego, Rzgowskiej czy Rydza Śmigłego.

Na realizację tych zadań miasto chce pozyskać środki z UE.

Ogłaszany przetarg dotyczy opracowania studium wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych i specyfikacji technicznej na czteryzadania:
1. Modernizacja linii tramwajowych:
- al. Śmigłego-Rydza od al. Piłsudskiego do ul. Śląskiej wraz z krańcówką,
- ul. Przybyszewskiego od ul. Kilińskiego do al. Śmigłego-Rydza,
- ul. Dąbrowskiego od al. Rydza-Śmigłego do ul. Rzgowskiej,
- ul. Rzgowska od pl. Niepodległości do ul. Paderewskiego.

2. Przebudowa wiaduktu na ul. Przybyszewskiego

3. Budowa nowych odcinków torowisk:
- ul. Broniewskiego od ul. Rzgowskiej do al. Rydza-Śmigłego oraz przebudowa pętli tramwajowej Dworzec Łódź-Chojny na pętlę autobusowo-tramwajową, w celu integracji z PKP.
- ul. Nowowęglowa od ul. Tramwajowej do ul. Kopcińskiego – integracja układu sieci tramwajowej z węzłem multimodalnym przy dworcu Łódź-Fabryczna.

4. Zakup 30 niskopodłogowych tramwajów oraz modernizacja zajezdni Chocianowice, w celu zwiększenia liczby miejsc postojowych, unowocześnienia pod względem technicznym oraz wyposażenia.

Projekt ma na celu poprawę dostępności komunikacji miejskiej, jakości świadczonych usług oraz funkcjonalności transportu szynowego.  
Nie bez znaczenia jest też podniesienie jakości taboru tramwajowego, ochrona środowiska i zachęcenie do korzystania z transportu publicznego.

Źródło: ZDiT w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.