WP 20170511 11 55 11 Pro 2Od 1 maja do wspólnego honorowania biletów na terenie Łodzi dołączyły również Przewozy Regionalne właściciel marki POLREGIO. Obecnie istnieje możliwość korzystania na jednym bilecie z połączeń komunikacją miejską, pociągami Przewozów Regionalnych i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Mieszkańcy mogą podróżować pociągami POLREGIO na terenie całego miasta bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Skasowany w tramwaju bilet można wykorzystać również w pociągu w czasie trwania jego ważności. Bilet MPK może skasować również obsługa pociągu zamieszczając na nim datę i godzinę rozpoczęcia podróży.

Wspólne honorowanie dotyczy wszystkich biletów Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi w pociągach (z wyłączeniem biletów okresowych liniowych - w cenie 80 zł), a w komunikacji miejskiej poniższych biletów Przewozów Regionalnych:  
- bilety strefowe czasowe PR w czasie wskazanym na bilecie liczonym od godziny zakupu (wydruku),  
- bilet jednorazowy PR przez 90 minut od godziny zakupu (wydruku) wskazanym na bilecie,
- bilety okresowe PR zgodnie z terminem ich ważności.

W środkach komunikacji miejskiej MPK nie są honorowane bilety POLREGIO zakupione przez internet i aplikacje mobilne oraz bilety odcinkowe okresowe na przejazd w jedną stronę.

Dzięki podpisaniu umowy z Przewozami Regionalnymi, łodzianie otrzymali pełną integracje różnych środków transportu w mieście.  

Od wprowadzenia wzajemnego honorowania zauważalny jest znaczący wzrost podróżnych korzystających z komunikacji kolejowej na terenie miasta Łodzi, jak również zainteresowanie i zadowolenie możliwością kontynuowania podróży na podstawie biletu kolejowego osób dojeżdżających pociągami do łódzkich szkół, uczelni i miejsc pracy.  

Oprócz wspólnego honorowania biletów pasażerowie MPK mają możliwość dłuższego, 25-minutowego korzystania z roweru publicznego, a również od 1 maja razem ze Zgierzem wprowadzony został wspólny bilet dla wygody pasażerów obu miast.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.