edroga993Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania z pieniędzy unijnych w ramach konkursu na „Niskoemisyjny transport miejski”. Na konkurs przeznaczono blisko 114 mln zł.

- Wybieraliśmy projekty, które w najwyższym stopniu odpowiadają na potrzeby mieszkańców naszego regionu – mówił marszałek Witold Stępień na konferencji w Pabianicach. - Najbardziej zależało nam na integracji różnych systemów transportu zbiorowego, zwłaszcza zintegrowanie podsystemów zbiorowego transportu publicznego miast województwa z transportem kolejowym.

W sumie złożonych zostało jedenaście projektów, osiem z nich przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a trzy wybrane zostały do dofinansowania. - Mamy świadomość, że pięć pozostałych projektów: Łódź, Bełchatów, Skierniewice, Radomsko, Sieradz, to również bardzo istotne zapotrzebowanie samorządów na transport niskoemisyjny. Będziemy się starali tak gospodarować środkami, żeby również i one uzyskały możliwość realizacji – powiedział marszałek Witold Stępień po konferencji.

Projekty wybrane do dofinansowania, to:
1. Poprawa linii tramwajowej z Pabianic do Łodzi i infrastruktury wokół niej. Wniosek złożony przez Pabianice i Ksawerów. Wartość projektu to ponad 146 mln zł, a dofinansowanie wynosi prawie 88 mln zł.
2. Realizacja wojewódzkiego roweru publicznego. Wniosek złożony przez Województwo Łódzkie opiewa na ponad 17,2 mln zł, a dofinansowanie na 11,9 mln zł. W ramach projektu dostarczonych i zamontowanych zostanie: 15 parkingów na rowery, 125 stacji rowerowych, 1002 rowery ulokowane zostaną w: Koluszkach, Łowiczu, Łodzi, Sieradzu, Kutnie, Łasku, Pabianicach, Skierniewicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.
3. Modernizacja transportu publicznego w gminie Łask. Wartość projektu to 16,2 mln zł, a dofinansowanie – ponad 11 mln zł.

- W zasadzie każdy z tych projektów dotyczy również naszych mieszkańców – skwitował prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. – Oprócz dedykowanego bezpośrednio nam tramwaju, będziemy również korzystać z wojewódzkiego roweru publicznego, a nawet łaskich autobusów, bo jedna z linii dojeżdża a do Pabianic.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.