lublin miastoNa najbliższą sesję Rady Miasta Lublin trafia projekt uchwały dotyczący rozszerzenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Wcześniej taka ulga obejmowała seniorów w wieku od 70 lat. Szacunkowo z uprawnienia skorzysta około 23 tysiące osób. Roczny koszt to ok. 8 mln zł.

 

– Lublin coraz bardziej otwiera się na seniorów, oferując im coraz nowszy katalog udogodnień i usług. Wprowadzając darmowe przejazdy komunikacją miejską dla osób powyżej 65 roku życia stajemy się pionierem wśród dużych miast w tym zakresie. Dzięki takim narzędziom jak Lubelska Karta Seniora, Kluby Seniora czy liczne imprezy okolicznościowe promujemy aktywność wśród starszych mieszkańców naszego miasta. Bezpłatna podróż komunikacją miejską odciąży budżet oraz pozwoli seniorom na większą swobodę w dotarciu do celu – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Zapisy uchwały nie wprowadzają ograniczeń ze względu na miejsce zamieszkania. Ulga obejmować będzie wszystkie osoby, które ukończyły 65 rok życia, z uprawnienia będą mogli korzystać więc mieszkańcy innych miejscowości. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Zmiany będą mogły wejść w życie najpóźniej 1 kwietnia.

Od 1 stycznia 2018 roku z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską korzystają uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lublin. Ulga obowiązuje do ukończenia 16 roku życia. Bezpłatnie środkami transportu publicznego podróżować mogą także dzieci, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby słabowidzące z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz weterani wojenni.

Z badań przeprowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego wynika, że wśród osób korzystających z uprawnień do biletów ulgowych, 57% stanowią emeryci, a respondenci wieku 50–75 lat korzystają częściej niż pozostali z komunikacji miejskiej od poniedziałku do piątku. Osoby powyżej 50 roku życia najczęściej spośród innych grup deklarują, że korzystają z komunikacji raz dziennie.

Środki zbiorowej komunikacji miejskiej najczęściej wykorzystują kobiety – prawie dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Częściej też na komunikację miejską wskazują najmłodsi i najstarsi badani, uczniowie i studenci oraz emeryci.

Badani bardzo pozytywnie oceniają zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – w sumie 63,7% badanych (odpowiedzi „bardzo dobrze” i „raczej dobrze”). Najlepiej zmiany oceniają kobiety oraz starsi mieszkańcy Lublina, czyli osoby, które najczęściej korzystają z komunikacji miejskiej.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.