contentmap_plugin

P4130029W związku z przebudową Placu Litewskiego od czwartku (7 kwietnia) będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu w bezpośrednim otoczeniu placu.

Zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego, wraz z rewitalizacją obszarów przyległych m.in. Placu Mieczysława Alberta Krąpca, wymusza duże zmiany w organizacji ruchu na samym Placu Litewskim, ulicach przyległych, jak i na skrzyżowaniu ulic: Krakowskie Przedmieście, Kołłątaja, 3 Maja.

Zakres wprowadzania zmian podzielony został na trzy okresy.

I etap od 7 kwietnia 2016 do 30 marca 2017:

Teren zostanie ograniczony przez montaż ogrodzenia budowy na obszarze Placu Litewskiego czyli STREFY Nr I wyznaczonego liniami:
- od strony zachodniej – po linii chodnika równolegle do linii ulicy 3 Maja (chodnik pozostaje jako przejście wraz z funkcjonującym przystankiem w kierunku Dolna 3 Maja);
- od strony północnej – zamknięcie obszaru po linii fasad Wydziału Pedagogiki i Wydziału Nauk Politycznych UMCS (Plac Litewski 3 i 5); zamknięcie czasowe dla ruchu terenu trawnika pomiędzy w/w budynkami; zamknięcie dla ruchu parkingu przy budynku nauk Politycznych UMCS ( teren od strony budynku LTN);
- od strony wschodniej – wyłączona z ruchu ulica Plac Litewski wzdłuż hotelu Europa; ogrodzenie placu budowy z zajęciem ulicy po stronie chodnika równolegle do fasady hotelu; chodnik pozostaje jako czasowe przejście dla mieszkańców;
- od strony południowej ogrodzenie placu równolegle do ulicy Krakowskie Przedmieście pozostawiając jako przejście chodnik;
- wyłączona z ruchu pozostaje ulica Plac Litewski na całej swojej długości - od wjazdu ze skrzyżowania ulic Radziwiłłowska, 3 Maja do wyjazdu ulica Krakowskie Przedmieście;
- dojścia do budynków Pedagogiki i Nauk Politycznych UMCS zorganizowane zostają od strony ulicy Radziwiłłowskiej;
- z dniem rozpoczęcia robót w strefie Nr I zamknięte zostaną parkingi przy budynkach UMCS, przy budynku hotelu Europa (po obu stronach ulicy Plac Litewski) oraz miejsce postojowe taksówek przy hotelu Europa;
Robotom tym będą już towarzyszyły ograniczenia w ruchu pojazdów (dotyczące dojazdu do posesji wokół placu przez teren budowy);

Ruch pieszy w tej strefie zorganizowany będzie według poniższych zasad:
- przejście piesze od ulicy Radziwiłłowskiej chodnikiem wzdłuż budynku Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i chodnikiem wzdłuż fasady hotelu Europa do ulicy Krakowskie Przedmieście (wyjście naprzeciwko Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła);
- przejście chodnikiem wzdłuż budynków UMCS po stronie ulicy Radziwiłłowskiej; nieczynne przejście chodnikiem wzdłuż budynków Pedagogiki i Nauk Politycznych UMCS od strony Placu Litewskiego;
- przejście chodnikiem wzdłuż ulicy Krakowskie Przedmieście (od skrzyżowania ulic 3 Maja, Kołłątaja, Krakowskie Przedmieście do pasażu Krakowskie Przedmieście) po stronie Placu Litewskiego (chodnik szerokości 3,0 m);
- przejście chodnikiem wzdłuż ulicy 3 Maja od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja do ulicy Radziwiłłowskiej (po czynnym obecnie chodniku);

II etap od 4 maja 2016 do 31 grudnia 2016:

Zmiany organizacji ruchu samochodowego i pieszego dotyczyły będą STREFY Nr III, czyli Placu Mieczysława Krąpca i przebiegną w sposób następujący:
Teren zostanie ograniczony przez montaż ogrodzenia budowy na obszarze Placu Krąpca wyznaczonego liniami:
- ograniczenie ogrodzeniem pełnym Placu Krąpca na granicy z chodnikiem od strony ulicy Radziwiłłowskiej i St. Staszica;
- zamknięcie przejścia chodnikiem od ulicy St. Staszica do Placu Litewskiego (wzdłuż budynku Collegium Maximum);
- wyznaczenie indywidualnych przejść do budynków Staszica 6 (Collegium Maximum) na czas wykonywania w tym obszarze robót ziemnych i sieci podziemnych;

III etap od 16 maja 2016 do 30 marca 2017:

Teren budowy zostanie powiększony poprzez zamknięcie STREFY Nr II, czyli ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od skrzyżowania ulicy Hugo Kołłątaja, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście do ulicy Kapucyńskiej, z uwzględnieniem następujących zasad dotyczących ruchu pieszego i samochodowego:
- ruch pieszy na okres 16 maja 2016 – 31 sierpnia 2016 r. wyznaczony zostaje chodnikiem wzdłuż Poczty Polskiej, Placu Czechowicza, budynków Zakonu Kapucynów i Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła (budynki Krakowskie Przedmieście 42-44-50); ogrodzenie budowy ustawione zostanie w odległości 4,0 m od fasad w/w budynków;
- montaż ogrodzenia z zajęciem pasa szerokości 20,0 m przy budynkach Krakowskie Przedmieście 27-29 (naprzeciwko Domu Towarowego Centrum) w celu prowadzenia robót budowlano-montażowych; wyznaczone zostaną indywidualne dojścia do budynków;

Od 1 września 2016 do 30 marca 2017 roku zamknięty zostanie przejście chodnikiem wzdłuż fasad Poczty Polskiej i Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła (Krakowskie Przedmieście 42-50); ruch pieszy przeniesiony zostanie na wydzieloną nowo powstałą część Placu Litewskiego, przejście wydzielone zostanie ogrodzeniem; prace w tym obszarze potrwają do 30 marca 2017 r.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.