glosowanieTrwają konsultacje społeczne dotyczące Lubelskiej Księgi Standardów dla Obszaru Starego Miasta. Celem konsultacji jest stworzenie przy współudziale mieszkańców spójnego zestawu wytycznych w formie Księgi Standardów i ich wdrożenie, a tym samym podniesienie wizerunku i atrakcyjności najstarszej dzielnicy miasta. Na złożenie uwag mieszkańcy i przedsiębiorcy mają czas do 31 grudnia.

 

Lubelska Księga Standardów dla Obszaru Starego Miasta, podobnie do księgi dla obszaru Deptaka i Placu Litewskiego, ma zawierać inspiracje, wskazówki oraz dobre przykłady porządkujące wizualnie miejską przestrzeń. Pojawią się w niej kwestie spójności reklamowej oraz zagospodarowania przestrzeni, czyli wykorzystania miejsc takich jak plac Po Farze, plac Rybny oraz bocznych ulic Starego Miasta. Księga będzie źródłem wytycznych odnoszących się do wyglądu ogródków gastronomicznych, mobilnych punktów czy stoisk festiwalowych. Przedsiębiorcy znajdą w niej także informacje dotyczące koniecznych procedur urzędowych, wypełniania wniosków, uproszczonego schematu postępowania w celu uzyskania koniecznych zezwoleń. Nowe, wspólnie wypracowane rozwiązania w formie Księgi Standardów dla tego obszaru mają wpłynąć nie tylko na podniesienie poziomu estetyki miasta, ale też będą odpowiedzią na dotychczasowe problemy przedsiębiorców i mieszkańców.

Konsultacje w sprawie Księgi Standardów dla Starego Miasta rozpoczęły się we wrześniu i potrwają do końca roku. Do tej pory odbyły się dwa spotkania, podczas których zebrano opinie i wnioski mieszkańców Starego Miasta. Drugie ze spotkań miało formę spaceru badawczego.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.