edroga614Lublin utrzyma rozpoczętą przed 4 laty ofensywę inwestycyjną i planuje zadania w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Transport publiczny (ok. 970 mln zł):

1. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym m.in.: budowa węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą;
2. Budowa, modernizacja przystanków, dworców i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF, w zakresie zespołu przystanków z parkingami K+R, B+R i pętli przesiadkowych z parkingami P+R, B+R ;
3. Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie, m.in. w zakresie podłączenia do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta (ok. 60 skrzyżowań);
4. System biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, w zakresie informatycznego systemu dystrybucji i kontroli biletów oraz systemu personalizacji kart, wymiany nośników biletu elektronicznego, wymiany urządzeń do kontroli biletowej, zakupu i instalacji stacjonarnych biletomatów;
5. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie – kontynuacja projektu; 6. Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF.

Budowa/przebudowa dróg (ok. 530 mln zł):

1. Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności, al. Gen. Wł. Sikorskiego oraz ul. Gen. B. Ducha;
2. Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin;
3. Budowa ul. Lubelskiego Lipca ‘80 wraz z przebudową ronda Lubelskiego Lipca ’80;
4. Budowa drogi łączącej ul. Wrotkowską z ul. Kunickiego (ul. Wyścigowa);
5. Przebudowa ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin;
6. Przebudowa obiektów mostowych na rz. Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych na rz. Bystrzycy do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia;
7. Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do granic miasta Lublin.

W poprzedniej perspektywie finansowej UE (2007-2013) Lublin pozyskał 1,5 mld zł środków europejskich. Pozwoliło to na zrealizowanie inwestycji za ponad 3 mld zł.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.