edroga993Zakup i dostawa łącznie 70 sztuk nowych, niskopodłogowych trolejbusów miejskich to najlepsze Zielone Zamówienie Publiczne w Polsce, docenione przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie otrzymał I nagrodę w ramach projektu Green ProcA i weźmie udział w europejskiej wersji konkursu European Green Public Procurement Award.

Nagroda przyznawana jest inwestycjom służącym poprawie efektywności energetycznej, zrealizowanym w oparciu o najlepsze zielone zamówienia publiczne. Zwycięzców konkursu w ramach projektu Green ProcA oceniano według kryteriów takich jak redukcja emisji CO2, powtarzalność zamówienia, innowacyjność, kryteria społeczne oraz działalność i polityka gminy ws. efektywności energetycznej.

- Lublin od lat stawia na transport publiczny, w szczególności na ekologiczne trolejbusy. Sukcesywnie rozbudowujemy sieć trakcji obejmując komunikacją trolejbusową kolejne dzielnice naszego miasta. Nagroda ta niezmiernie cieszy i potwierdza słuszność podjętych działań, a także konieczność dalszego rozwoju w tym kierunku – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W perspektywie unijnej na lata 2014-2020, w dziedzinie transportu nacisk kładziony będzie na "zieloną" komunikację" i finansowanie form transportu niskoemisyjnego. Uwarunkowanie te dają dużą szansę rozwoju trolejbusom oraz autobusom elektrycznym. ZTM w Lublinie planuje dalszą odnowę taboru poprzez inwestycje w ekologiczną komunikację opartą o trolejbusy oraz autobusy elektryczne.

A jakie są plany Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie na kolejne lata? M.in. zakup 132 niskoemisyjnych pojazdów: 55 trolejbusów, 32 autobusów elektrycznych i 45 niskoemisyjnych, ale także:
- budowa i modernizacja węzłów komunikacyjnych, parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride,
- budowa i modernizacja przystanków przesiadkowych z komunikacji miejskiej do zamiejskiej,
- budowa buspasów na ok. 16 km ulic,
- dalsza rozbudowa trakcji trolejbusowej,
- budowa systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej,
- wymiana obecnego systemu karty biletu elektronicznego,
- zakup i instalacja ok. 50 automatów biletowych wyposażonych we własny system sprzedaży,
- doposażenie pojazdów komunikacji zamiejskiej w urządzenia niezbędne do obsługi systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej,
- ok. 100 kompletów urządzeń (kasowniki, modemy GPS),
- rozbudowa systemu dynamicznej informacji - ok. 50 nowych punktów dynamicznej informacji pasażerskiej,
- doposażenie pojazdów w ok. 60 mobilnych automatów biletowych, zarówno pojazdów komunikacji miejskiej,
- wyposażenie nowego dworca autobusowego i wybranych przystanków przesiadkowych w system informacji pasażerskiej uwzględniający przewoźników zamiejskich.

***

W kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców w konkursie wyróżniono:

- I miejsce – Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie za przetargi dotyczące zakupu i dostawy łącznie 70 sztuk nowych, niskopodłogowych trolejbusów miejskich,
- II miejsce –  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy za przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne i włączenie tego oświetlenia do systemu sterowania,
- III miejsce – Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni za zamówienia dotyczące dostawy trolejbusów niskopodłogowych, budowy i przebudowy podstacji trakcyjnych, centrum zdalnego sterowania podstacjami oraz przebudowę sieci trakcyjnej trolejbusowej.

Zdobywca I miejsca został jednocześnie zakwalifikowany do udziału w europejskiej edycji konkursu European Green Public Procurement Award (EU GPP Award).

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.