lublinLublin wprowadza nowy regulamin wjazdu na Stare Miasto. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych, dbanie o historyczny charakter Starego Miasta oraz uregulowanie kwestii wydawania identyfikatorów zezwalających na wjazd. Nowe zasady wprowadzają ograniczenia możliwości wjazdu taksówek, zmniejszają liczbę wydawanych identyfikatorów dla mieszkańców, instytucji, firm czy organizatorów wydarzeń.

 

– Stare Miasto, jako Pomnik Historii, jest najczęściej odwiedzaną częścią miasta przez turystów i mieszkańców. Piesi poruszają się wąskimi uliczkami zabytkowej przestrzeni, przez większą część roku funkcjonują tu ogródki gastronomiczne, w sezonie turystycznym organizowane są liczne imprezy kulturalne, które poprzez swój charakter przyciągają ogromną liczbę uczestników oraz ograniczają ruch poprzez stoiska wystawiennicze. Lubelskie Stare Miasto jest na tyle kompaktowe, że daje możliwość przemieszczania się pieszo z jednej części do drugiej. Wprowadzając ograniczenie wjazdu dla pojazdów chcemy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i naszych gości – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Miasta Lublin.

Na czas określony o identyfikator mogą ubiegać się:
- mieszkańcy Starego Miasta (do 2 identyfikatorów na lokal);
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub inną na terenie Starego Miasta (1 identyfikator na podmiot, obowiązujący w godzinach prowadzenia działalności);
- organizatorzy imprez, wydarzeń kulturalnych, społecznych, inwestorzy i podmioty prowadzące roboty budowlane lub remontowe;
- nowożeńcy (do 2 identyfikatorów).
Od tego roku ważność straciły też wszystkie „zezwolenia w formie na okaziciela” wydane do tej pory poszczególnym instytucjom, jednostkom kultury czy hotelom. Ograniczono wjazd pojazdom taxi oraz innym podmiotom, urzędom i osobom wykorzystującym pojazdy prywatne do wjazdu.

Regulamin określa też katalog pojazdów, które mogą wjeżdżać na teren Starego Miasta bez identyfikatorów tj. pojazdy Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, zaopatrzenia.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.