edroga166Lublin zleca opracowanie kompleksowej dokumentacji dla dworca metropolitarnego w rejonie obecnego dworca PKP przy ul. Dworcowej. Nowy, inteligentny i wielofunkcyjny obiekt stworzy podróżnym, którzy korzystają z różnych środków transportu, możliwość wygodnych przesiadek w jednym miejscu. Dworzec ma spełniać warunki bezkolizyjnego przemieszczania się wszystkich użytkowników ruchu.

- W perspektywie najbliższych lat, wraz ze zrewitalizowanym Parkiem Ludowym i nowoczesnymi obiektami sportowymi, przestrzeń publiczna tej części miasta zmieni się nie do poznania. Prace projektowe dla tak skomplikowanego i wielobranżowego obiektu potrwają około dwóch lat. Budowa nowego dworca mogłaby rozpocząć się w 2019 roku, po podpisaniu umów na dofinansowanie unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – zapowiada Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) pozwoli na skuteczne skomunikowanie regionu ze stolicą województwa i stworzy dogodne miejsce przesiadek dla dalszej podróży, skupiając w jednym miejscu różne środki transportu. Jego zadaniem będzie zintegrowanie komunikacji linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich, miejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju taxi, parkingów samochodów osobowych i rowerów.

Projekt nowego dworca powinien przewidzieć zadaszone perony odjazdowe na ok. 54 stanowiska dla komunikacji regionalnej oraz ok 16 stanowisk dla komunikacji miejskiej. Na płycie dworca znajdą się dodatkowe miejsca postojowe dla autobusów oczekujących na odjazd nie dłużej niż 15 min (minimum 20 miejsc). Pozostałe autobusy zaparkują na planowanym placu postojowym przy ul. Krochmalnej, który powinien być przewidziany jako płaski, bez wyniesionych peronów (dla 150 autobusów). W rejonie ul. Gazowej planowana jest budowa pętli komunikacji miejskiej, dostosowanej do obsługi autobusów i trolejbusów. Pojazdy kończące tu trasę będą mogły zatrzymać się na planowanych 15 stanowiskach postojowych, dwa spośród nich wyposażone będą w ładowarki dla autobusów elektrycznych.

Pod nowym dworcem projektant będzie musiał przewidzieć parking samochodowy typu Park&Ride na ok 100-200 miejsc postojowych o łącznej powierzchni od 3 tys. do 6 tys. m2. Przed dworcem przewiduje się minimum 10 stanowisk dla samochodów osobowych typu Kiss&Ride. Parkingi mają mieć wyznaczone miejsca dla kobiet w ciąży, osób z dzieckiem oraz niepełnosprawnych.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, dokumentacja ma uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ograniczenia w mobilności i percepcji, zapewniając im pełną dostępność przestrzeni nowego dworca. W szczególności dotyczy to ciągów komunikacyjnych, wyposażenia oraz systemów informacyjnych, tablic i innych elementów informacji wizualnej, które muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących. Projektant będzie musiał przewidzieć również plan nowego dworca lub mapę z odlewu z informacją w języku Braille’a. Perony przystankowe wyposażone będą w profilowane płytki z liniami naprowadzającymi dla osób niepełnosprawnych, przewidziane jest także dostosowanie stanowiska do obsługi pasażerów korzystających z aparatów słuchowych poprzez zastosowanie systemu przesyłającego sygnał audio bezpośrednio do aparatu słuchowego za pośrednictwem pętli indukcyjnej. Dokumentacja projektowa ma uwzględnić ponadstandardowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i zaplanować parkingi i pomieszczenia dla matek z dziećmi.

Zakres prac projektowych w ogłoszonym przetargu obejmuje kompleksową dokumentację wraz ze studium wykonalności dla wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), zagospodarowanie przestrzeni publicznych, terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji zamiejskiej i dalekobieżnej, korekty układy drogowego dla obsługi nowego centrum komunikacyjnego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Al. Zygmuntowskich i al. Piłsudskiego.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.