edroga969Ćwierć miliarda złotych m.in. na ekologiczne autobusy i prawie 84 miliony na przebudowę lub budowę dworców kolejowych – ruszyły kolejne nabory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski.

Od 30 czerwca można składać karty projektów wspierających transport w gminach. Na niskoemisyjny transport miejski, czyli zakup ekologicznych i nowoczesnych autobusów oraz ścieżki i infrastrukturę rowerową, a także integrację transportu i zarządzanie ruchem przeznaczone jest ponad 250 mln zł z podziałem na subregiony. Na Sądecczyźnie do podziału są ponad 64 mln zł, 61 mln trafi do Małopolski Zachodniej, subregion tarnowski może liczyć na prawie 54 mln, prawie 40 mln zł jest do podziału na Podhalu, a Krakowski Obszar Metropolitalny otrzyma ponad 32 mln zł.

W kwietniu tego roku Kraków i 14 sąsiadujących gmin otrzymało już ponad 116 mln zł, za które kupione zostało 107 nowoczesnych autobusów (pierwsze 20 pojazdów pojawi się na ulicach już w lipcu). Środki pochodziły z puli przeznaczonej dla specjalnego mechanizmu rozdziału środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które obejmują obszar tzw. metropolii krakowskiej. - Stawiamy na rozwój transportu publicznego, dlatego tak mocno inwestujemy w kolej i popieramy inne inicjatywy, które rozwijają komunikację zbiorową. Nie mam wątpliwości, że to działania, które przekładają się w bezpośredni sposób na poprawę jakości powietrza, jak i rozwój gospodarczy naszego regionu – podkreśla marszałek Małopolski Jacek Krupa.

W ramach kart projektowych, o dofinansowanie maksymalnie 85% kosztów ubiegać się mogą, poza gminami i powiatami, także jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego. O rekomendacji najlepszych wniosków, na podstawie złożonych kart projektowych, zadecydują fora każdego subregionu, a ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego.

Podobny mechanizm decyzyjny funkcjonować będzie w przypadku drugiego ogłoszonego naboru z dziedziny transportu – na budowę i remont dworców kolejowych w małopolskich miejscowościach. W tym naborze gminy i powiaty, ich jednostki organizacyjne oraz grupa PKP S.A. (pod warunkiem realizacji wniosków wspólnie z jednostkami samorządu), mogą liczyć na blisko 84 mln zł dofinansowania z podziałem na subregiony: sądecki (ponad 21 mln zł), Małopolska Zachodnia (ponad 20 mln zł), tarnowski (18 mln zł), podhalański (ponad 13 mln) oraz Krakowski Obszar Metropolitalny (blisko 11 mln zł).

- W sumie na działania związane z niskoemisyjnym transportem publicznym przeznaczymy ponad 583 mln zł. Środki rozdzielimy między małopolskie gminy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które są dedykowane dla Krakowa i 14 ościennych gmin, a dla pozostałych samorządów – w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju – wyjaśnia wicemarszałek Stanisław Sorys.

W ramach środków już przeznaczonych na inwestycje w ZIT, zakończona została pierwsza część budowy przystanku kolejowego Kraków-Łagiewniki. Całość inwestycji, wartej prawie 29 mln zł, zakończona zostanie jeszcze w tym roku. Nabory potrwają do 29 lipca.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.