Mazowsze: zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych podczas EURO 2012Rozporządzenie wojewody mazowieckiego zakazujące przewozu materiałów niebezpiecznych będzie obowiązywać w Warszawie i niektórych miejscowościach Mazowsza w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Na terenach objętych zakazem nie wolno transportować m.in. materiałów: zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Za złamanie zakazu grozi grzywna.

W Warszawie zakaz obowiązuje w następujących dniach:

*8, 12, 16, 21, 28 czerwca od godziny 10.00 do godziny 6.00 dnia następnego:

1.w okolicach Stadionu Narodowego - na terenie ograniczonym: al. ks. J. Poniatowskiego (od ronda Waszyngtona do mostu Poniatowskiego), Wybrzeżem Szczecińskim, ulicami: Sokolą, J. Zamoyskiego, Targową, al. Zieleniecką i rondem Waszyngtona;

2.na alejach: ks. J. Poniatowskiego, 3 Maja, Jerozolimskich (od al. 3 Maja do ronda Zesłańców Syberyjskich), ulicach: Kijowskiej, Targowej (od Kijowskiej do al. Zielenieckiej), Żwirki i Wigury (między Portem Lotniczym Chopina a rondem J. Szala);

3.na terenie parkingów „Parkuj i Jedź”;

*7 czerwca od godziny 16.00 do godziny 2.00 następnego dnia oraz 8, 12, 16, 21, 28 czerwca od godziny 11.00 do godz.2.00 dnia następnego w okolicach Strefy Kibica - na terenie ograniczonym: al. Jerozolimskimi, Marszałkowską, Świętokrzyską i E. Plater. W pozostałe dni czerwca od godziny 10.00. 1 lipca od godziny 11.00 do godz. 5.00 2 lipca;

*przez miesiąc (od 1 czerwca od godziny 3.00 do 2 lipca):

1.w okolicach hotelu Bristol (ośrodek pobytowy reprezentacji Rosji) - na terenie ograniczonym ulicami: Krakowskim Przedmieściem, Karową, Bednarską i Furmańską;

2.w okolicach hotelu Hyatt (ośrodek pobytowy reprezentacji Polski) - na terenie ograniczonym ulicami: Belwederską, Spacerową i Klonową;

3.w okolicach stadionu Polonii (ośrodek treningowy reprezentacji Polski) - na terenie ograniczonym ulicami: Bonifraterską, Międzyparkową, Z. Słomińskiego, Szymanowską, Zakroczymską i Konwiktorską;

4.okolicach Warszawskiego Centrum Expo XXI (centrum nadawcze Euro 2012) - na terenie ograniczonym ulicami: M. Kasprzaka, Brylowską, gen. I. Prądzyńskiego i gen. J. Bema;

5.na ulicach: Grzybowskiej (od Żelaznej do Wroniej), Wroniej (od Grzybowskiej do Łuckiej), Myśliwieckiej (od J. Hoene-Wrońskiego do Agrykoli), Królewskiej (od Mazowieckiej do Krakowskiego Przedmieścia), Kruczej (od Wspólnej do Hożej), M. Zaruskiego, B. Prusa (od Wiejskiej do M. Konopnickiej) oraz na ulicy wewnętrznej przy Wybrzeżu Gdyńskim 4 (od ul. Z. Krasińskiego).

Zakaz obowiązuje również w innych miejscach województwa mazowieckiego Przez miesiąc od 1 czerwca od godziny 3.00 do 2 lipca 2012 r.:

- w Sulejówku (ośrodek treningowy reprezentacji Rosji) na terenie ograniczonym ulicami: W. Reymonta, Gdańską, G. Baryłki, Szosową, 3 Maja i B. Głowackiego;

- w Jachrance (ośrodek pobytowy reprezentacji Grecji) na terenie ograniczonym ulicami: Zegrzyńską, Polnego Wiatru, Wczasową, Widokową, Graniczną i Portową;

- w Legionowie (ośrodek treningowy reprezentacji Grecji) na terenie ograniczonym ulicami: Parkową, J. III Sobieskiego, B. Chrobrego, ks. A. Kordeckiego i J. Kilińskiego;

- w Warce (ośrodek pobytowy reprezentacji Chorwacji) na ulicy Łąkowej;

- na rzece Narew - od zapory w Dębem do mostu w Zegrzu.

Osoby naruszające zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych podlegają karze grzywny zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.