Miejsca z fotoradarami będą oznakowaneTermin na ukaranie kierowcy za wykroczenie zarejestrowane fotoradarem będzie liczony od dnia ujawnienia czynu przez urządzenie rejestrujące, a nie od dnia dokonania z niego odczytu przez uprawnionego funkcjonariusza. "Dziennik Gazeta Prawna" poinformował o głosowaniu senatorów, które wprowadzi poprawkę do nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Senat pozostawił zapis, by na ukaranie mandatem kierowcy na podstawie zdjęcia z fotoradaru było 180 dni. Do ustawy wprowadzono w sumie 15 poprawek, które będzie musiał jeszcze rozpatrzyć Sejm.

 

Nie znalazła poparcia w Senacie propozycja jednego z senatorów, by straż miejska lub gminna była uprawniona do dokonywania kontroli ruchu drogowego na wszystkich drogach krajowych. Nie zgodzono się także, by zniesiono konieczność oznakowywania miejsc, w których stoją fotoradary.

Senat wprowadził jednak kilka istotnych poprawek. Jedna z nich podnosi limit dozwolonej prędkości na autostradach ze 130 km/godz. do 140 km/godz., a na drogach ekspresowych dwujezdniowych ze 110 km/godz. do 120 km/godz.

Więcej: Łukasz Kuligowski/ Dziennik Gazeta Prawna z dnia: 2010-10-25

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.