Mieszkańcy wyłączonych z ruchu obszarów Poznania pojadą za darmo komunikacją miejskąMieszkańcy obszarów, w których obowiązywać będą zmienione zasady organizacji ruchu, w związku z odbywającym się w Poznaniu turniejem UEFA EURO 2012, za darmo będą korzystać z komunikacji miejskiej.

Osobami uprawnionymi do nieodpłatnego korzystania z przejazdów komunikacją miejską będą:

* od 8 czerwca 2012 r. do 1 lipca 2012 r. osoby zameldowane na obszarze Starego Miasta, tj. mieszkańcy ulic: pl. Wolności, ul. Nowowiejskiego (od numeru 1 do numeru 12), Al. Marcinkowskiego, ul. Podgórnej, ul. 3 Maja, ul. Paderewskiego, ul. Ludgardy, ul. Góra Przemysła, ul. Zamkowej, ul. Franciszkańskiej, ul. Sierocej, ul. Murnej, ul. Koziej, pl. Wielkopolskim, ul. 23 Lutego (od numeru 26 do numeru 43), ul. Rynkowej, ul. Kramarskiej, ul. Wronieckiej, ul. Masztalarskiej, ul. Mokrej, ul. Żydowskiej, ul. Stawnej, ul. Szewskiej, ul. Dominikańskiej, ul. Wielkiej, ul. Woźnej, ul. Wodnej, ul. Ślusarskiej, ul. Klasztornej, ul. Świętosławskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Gołębiej, ul. Jaskółczej, ul. Szkolnej, ul. J. B. Quadro, ul. Różany Targ, ul. Kurzanoga i Stary Rynek,

* w dniach 10, 14 i 18 czerwca 2012 r. (dni, w których rozgrywane będą mecze) osoby zameldowane na obszarze sąsiadującym ze Stadionem Miejskim, tj. mieszkańcy ulic: ul. Leśnych Skrzatów, ul. Strzegomskiej, ul. Leśmiana, ul. Baczyńskiego, ul. Wilkanowicza, ul. Świniarskiego, ul. Czernika, ul. Gałczyńskiego, ul. Kosidowskiego, ul. Bąka, ul. Balickiego, ul. Staffa, ul. Sztaudyngera, ul. Marcelińskiej, ul. Bułgarskiej, ul. Wałbrzyskiej, ul. Świerzawskiej, ul. Ptasiej, ul. Rycerskiej, ul. Husarskiej, ul. Cześnikowskiej, ul. Podkomorskiej, ul. Marszałkowskiej, ul. Kanclerskiej, ul. Podstolińskiej, ul. Senatorskiej, ul. Miecznikowskiej, ul. Trybunalskiej, ul. Kasztelańskiej, ul. Drzewieckiego, ul. Grochowskiej, ul. Rumuńskiej, ul. Byczyńskiej, ul. Węgorka, ul. Smoluchowskiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Bolkowickiej, ul. Babimojskiej, ul. Jugosłowiańskiej, ul. Wawerskiej, ul. Listopadowej, ul. Świetlanej, ul. Wolskiej, ul. Olszynka, ul. Gwiaździstej, ul. Słonecznej, ul. Podchorążych, ul. Ściegiennego, ul. Racławickiej, ul. Palacza, ul. Taczanowskiego, ul. Promienistej.

Osoby zameldowane na tych ulicach są uprawnione - w określonych terminach - do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Poznaniu, na podstawie dowodu osobistego, w którym wskazano jedną z wymienionych ulic jako adres zameldowania na pobyt stały.

W przypadku osób małoletnich, na podstawie legitymacji szkolnej, w której wskazano jedną z wymienionych ulic jako adres zamieszkania, a w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, na podstawie oświadczenia opiekuna, w którego towarzystwie podróżują.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Poznaniu przysługiwać będzie także wolontariuszom  miejskim wspomagającym organizację Finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Poznaniu, w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 1 lipca 2012 r., na podstawie identyfikatora wolontariusza.

Parkowanie

Osoby zamieszkujące na obszarze Starego Miasta, parkujące swoje pojazdy na podstawie "Identyfikatora mieszkańca", od 8 czerwca 2012 r. do 1 lipca 2012 r., mają możliwość nieodpłatnego parkowania samochodów w innych obszarach, w ramach strefy płatnego parkowania na terenie Poznania na dotychczasowych zasadach.

Osoby te będą także miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z parkingu przy zbiegu ulic: Pułaskiego/Grudzieniec. Warunkiem niezbędnym będzie okazanie przy wjeździe na parking "Identyfikatora mieszkańca" wydanego na jedną z ulic wymienionych. "Identyfikator mieszkańca" należy pozostawić za szybą samochodu na czas parkowania pojazdu.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.