image008Warszawa, Łódź, Szczecin i Poznań otrzymają prawie 300 milionów euro dofinansowania na projekty związane z modernizacją systemów transportu publicznego. Dzięki inwestycjom polepszy się jakość komunikacji, także pod względem ochrony środowiska.

85 nowych tramwajów przystosowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych wyjedzie na stołeczne ulice dzięki realizacji projektu pn. "Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie". Kolejny warszawski projekt dotyczy zakupu nowego taboru do obsługi najbardziej ruchliwych odcinków linii kolejowych w aglomeracji warszawskiej: dwudziestu piętrowych wagonów i dwóch sterowniczych oraz dwóch lokomotyw.

Decyzja Komisji Europejskiej dotyczy również projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna", który polega na budowie oraz modernizacji linii i przystanków tramwajowych oraz utworzeniu węzła przesiadkowego dla tramwajów, pociągów i samochodów na stacji kolejowej Łódź Fabryczna.

Kolejny, "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie" zakłada modernizację odcinków torów tramwajowych w zachodnich dzielnicach Szczecina i remont zajezdni Pogodno w celu dostosowania jej do wymogów niskopodłogowego taboru.

Ostatni z nich, "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II" został już zrealizowany, a dotyczył modernizacji 5,31 km sieci tramwajowej i trolejbusowej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu i wzdłuż linii łączącej stadion z centrum miasta, dworcem kolejowym i lotniskiem.

Inwestycje poprawią warunki podróży, zwiększy się jej komfort, a czas przejazdów będzie krótszy. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, a ich całkowity koszt to ponad 1,8 mld zł.

Realizacja poznańskiego projektu została zakończona, a pozostałe zakończą się w 2015 roku.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.