edroga565Mobilność miejska i korzystanie z rowerów były głównymi tematami nieformalnego spotkania ministrów transportu w Luksemburgu. Ministrowie przyjęli deklarację dotyczącą rowerów jako środka transportu przyjaznego środowisku.

W deklaracji ministrów ws. promocji transportu rowerowego wskazano na pozytywne aspekty transportu rowerowego: wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zatłoczenia i hałasu w miastach, zmniejszenie wydatków na infrastrukturę, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój nowych technologii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę stanu zdrowia społeczeństwa poprzez obniżenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności.

Polska zgłaszając uwagi do deklaracji podkreśliła, że nie widzi natomiast potrzeby przygotowania osobnej strategii UE dla transportu rowerowego, wskazując, że transport rowerowy jest już elementem polityki transportowej i stanowi integralny komponent zrównoważonej mobilności w miastach. Nasz kraj zgodził się również z tymi państwami członkowskimi, które akcentowały przyjęcie zasady pomocniczości w odniesieniu do transportu rowerowego.

W ostatnich latach odnotowujemy wyraźny rozwój transportu rowerowego. Polacy kupują około 1 mln nowych rowerów rocznie, a 63,6% polskich gospodarstw domowych posiada przynajmniej jeden rower. Dużą popularnością cieszą się też systemy rowerów miejskich.

Długość rowerowych szlaków turystycznych w Polsce w 2014 r. wynosiła ponad 18 tys. km, a długość ścieżek rowerowych ponad 9 tys. km. Jednym z ciekawszych realizowanych przedsięwzięć w tym zakresie są „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, które obejmują 2 tys. km tras zlokalizowanych w pięciu województwach. Wartość projektu to blisko 300 mln zł, z czego 236,3 mln zł to dofinansowanie ze środków  unijnych.

- Z funduszy europejskich na lata 2014-20 na transport rowerowy przeznaczymy łącznie około 375,5 mln euro – podkreśla minister Wasiak. - Promowanie komunikacji pieszej i rowerowej jest jednym z działań polskiej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku w zakresie transportu miejskiego.

Obecnie prowadzone są prace nad dostosowaniem infrastruktury do wymogów transportu rowerowego. W życie weszło rozporządzenie ws. znaków i sygnałów drogowych zawierające rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów oraz usprawniające projektowanie organizacji ruchu i ruch pojazdów rowerowych. Zmieniane będzie też rozporządzenie dotyczące przepisów techniczno-budowlanych dla części drogi przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.

***
8 października weszły w życie dwa rozporządzenia (zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach).

Dzięki nowelizacjom zarządcy dróg miejskich mogą wprowadzać ruch obustronny dla rowerzystów na ulicach jednokierunkowych, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dopuszczone zostały mniejsze wymiary oznakowania poziomego, w tym strzałek kierunkowych. Na drodze dla rowerów oznaczonej znakiem "droga dla rowerów i pieszych" z kreską pionową, rowerzysta nie musi ustępować miejsca pieszemu, bo droga dla rowerów przebiega obok chodnika. Pojawia się nowy znak poziomy P-27 ("kierunek i tor ruchu roweru") oraz nowe sygnalizatory dla rowerzystów, a także pionowe miniznaki drogowe, które mają określać np. pierwszeństwo przejazdu dla rowerzystów na poszczególnych drogach. Światła dla rowerzystów będą też świecić się dłużej.

Zmiany mają charakter głównie porządkowy i dostosowują przepisy do ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

Źródło: MIiR, miastodlarowerow.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.