IMG 8507Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej jako pierwsi skorzystają z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej rozbudowanej o kolejną funkcję. Już nie będą potrzebować swoich legitymacji studenckich, żeby podróżować Komunikacją Miejską w Krakowie oraz Szybką Koleją Aglomeracyjną. Mogą zastąpić je kartą MKA lub aplikacją mobilną iMKA i dzięki temu na jednym dokumencie zapisać ulgowe bilety KMK czy kolejowe. Co więcej, wszystko załatwią na swojej uczelni, w specjalnym punkcie obsługi zlokalizowanym w Centrum Kart Elektronicznych lub poprzez portal mka.malopolska.pl.  

– Studenci to bardzo liczna grupa użytkowników komunikacji miejskiej. Często ich wybór pada też na koleje. Naturalnym posunięciem było więc dostosowanie MKA do ich potrzeb. Teraz jeden dokument pozwoli im korzystać z obu tych środków transportu wraz z przysługującymi im ulgami i to bez względu na to, czy kupią bilet okresowy czy jednorazowy – przekonuje marszałek Jacek Krupa. I dodaje, że liczy na to, że w ślady AGH, na której usługa została wprowadzona jako pilotaż, pójdą kolejne małopolskie uczelnie.

Dzięki integracji systemów: Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) oraz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) studenci AGH, a w przyszłości innych zainteresowanych uczelni będą mogli korzystać z oferty MKA bez konieczności posiadania przy sobie legitymacji studenckiej, która dotychczas potwierdzała prawo do zakupu biletów ulgowych. Przy rejestracji do systemu MKA będą jedynie wskazywać uczelnię i numer indeksu, a system sam okresowo będzie sprawdzać ich aktualny status na uczelni. W trakcie kontroli kontroler automatycznie zostanie poinformowany o przysługujących uprawnieniach do zniżek.

- Cieszę się, że nasi studenci jako pierwsi będą mogli korzystać z tego niewątpliwego udogodnienia. Ułatwianie życia dzięki użyciu narzędzi informatycznych jest naszej uczelni szczególnie bliskie, a w tym przypadku skorzystać może przecież ponad 35 tysięcy naszych studentów - mówi prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH.

Od października studenci AGH mogą korzystać z punktu obsługi zlokalizowanego na ich uczelni, w Centrum Kart Elektronicznych (pawilon C1). W tym miejscu można zarejestrować się w systemie, odebrać swoją kartę MKA, a nawet kupić swój pierwszy bilet.

Obecnie system MKA oferuje swoim użytkownikom (na karcie MKA oraz w aplikacji iMKA) zakup biletów jednorazowych i okresowych na przejazdy koleją – Kolejami Małopolskimi i Przewozami Regionalnymi – na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz Komunikacją Miejską w Krakowie i Tarnowie, a także tańszych o około 10% okresowych biletów zintegrowanych (kolej + transport miejski). Ponadto, użytkownicy MKA zyskują bezpłatny dostęp do krakowskich parkingów Park&Ride. Wkrótce w automatach MKA każdy będzie mógł też kupić papierowe bilety Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Aplikacja iMKA oferuje też zakup więcej niż jednego biletu podczas jednej transakcji. Oznacza to, że podróżując np. z rodziną wystarczy, że jedna z osób posiada aplikację i może zrobić „zakupy” za pozostałych. Poza tym iMKA została wyposażona w opcję „ulubione”, która zapamięta najczęściej kupowane bilety i zaproponuje je w pierwszej kolejności podczas kolejnego uruchomienia aplikacji. Dzięki temu w niespełna rok od oficjalnej inauguracji – system MKA staje się wiodącym i kompletnym rozwiązaniem dla wszystkich osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego.

- Projekt MKA stale się rozwija. Chęć włączenia się w projekt wyraziło już ponad 30 gmin, które planują w najbliższych latach wybudowanie węzłów przesiadkowych czy parkingów Park&Ride. Przygotowujemy się także do włączenia do systemu transportu miejskiego Nowego Sącza oraz Zakopanego. W dalszej perspektywie zakładamy, że z kartą MKA będzie też można jeździć po Małopolsce busami i autobusami prywatnych przewoźników - mówi marszałek Jacek Krupa.

Małopolska Karta Aglomeracyjna to zintegrowany bilet umożliwiający korzystanie z różnych środków transportu w Małopolsce, a w przyszłości także z innych usług – np. opłat za strefy płatnego parkowania czy biletów wstępu do muzeów. MKA działa od grudnia 2015 roku w formie aplikacji mobilnej i bezpiecznej karty. Z kolei w marcu br. roku wprowadzono w automatach możliwość zakupu papierowych jednorazowych biletów kolejowych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.