kokonat 2017 logoIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT odbywać się będzie w dniach 20-21 kwietnia na Politechnice Krakowskiej. To jedyna taka w Polsce konferencja uczelnianych kół naukowych transportu. W tym roku, podczas dwudniowych obrad, studenci i doktoranci przedstawią m.in. najciekawsze inicjatywy transportowe polskich miast, zajmą się także tematem bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

W IV edycji wydarzenia wezmą udział studenci z Gdańska, Gdyni, Szczecina, Katowic, Poznania, Warszawy, Białegostoku, Krakowa oraz Dniepru na Ukrainie. Młodzi naukowcy podejmą w swoich prezentacjach tematy z takich obszarów jak: systemy komunikacyjne, prognozowanie i modelowanie ruchu i podróży, logistyka, infrastruktura drogowa i kolejowa, systemy sterowania ruchem w transporcie, urbanistyka i gospodarka przestrzenna, bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym.

Wśród zgłoszonych referatów pojawią się poświęcone m.in. systemowi carsharingu, systemowi rowerów miejskich (Szczecin vs Berlin), kolejom aglomeracyjnym (Górny Śląsk, Pomorze), bezpieczeństwu na przejściach dla pieszych i na przejazdach kolejowo-drogowych, rozwiązaniom w transporcie zbiorowym w polskich miastach, zachowaniom kierowców na drogach w przypadku braku mandatów czy czynnikom wpływającym na rozproszenie kierujących pojazdami. Młodzi transportowcy przedstawią także koncepcje miast bez samochodów czy żywych ulic jako narzędzia prototypowania urbanistycznego. Studenci Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podejmą tematy ważne dla lokalnej społeczności, zaprezentują m.in. koncepcję zagospodarowania obszaru wokół kina Kijów wobec planowanego uspokojenia ruchu na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie, ideę zrównoważonego transportu, analizę kształtowania podziału zadań przewozowych w zależności od motywacji wyboru środka transportu w dojazdach do Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice czy analizę  dojazdu publicznym transportem indywidualnym (taxi, traficar) do lotniska w Balicach.

Konferencję organizuje Zakład Systemów Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczy dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Krakowskiej. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Józef Pilch, wojewoda Małopolski, Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego, prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa oraz rektor PK prof. Jan Kazior.  

Obrady odbywać się będą w Pawilonie Konferencyjnym Kotłownia PK w czwartek i piątek (20-21 kwietnia). W sesji otwarcia wystąpią m.in. Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport (prezentacja p.t. „Kraków Airport - największa inwestycja Małopolski”) oraz Paweł Chałupczak ze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (”Działania transportowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej").

Szczegółowy program konferencji pod linkiem: http://www.knsk.org/konferencja-knsk/kokonat-2017
Więcej informacji także na stronie: www.kokonat.knsk.org

Portal edroga.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.