Komisja Europejska wybrała projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach kampanii na rzecz zrównoważonej mobilności w miastach „Do The Right Mix”. Każdy otrzyma wsparcie w wysokości 7 tys. euro. Dofinansowanie wspiera ekologiczne sposoby poruszania się po mieście.

 

Trzyletnia kampania „Do The Right Mix”, która kończy się w tym roku, wspiera lokalne, regionalne i krajowe akcje promocyjne w całej Europie, zwracając na nie uwagę opinii publicznej. Celem jest nakłonienie obywateli UE do rezygnacji z jazdy prywatnym samochodem i korzystania z różnych, bardziej ekologicznych środków transportu w codziennym życiu.

Od uruchomienia kampanii w 2012 roku na stronie internetowej www.dotherightmix zarejestrowano ponad 605 różnych działań z 31 krajów europejskich na rzecz zrównoważonej mobilności (państw członkowskich oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

W ostatniej edycji wpłynęło aż 66 wniosków z 23 krajów (w zeszłym roku uczestniczyło w niej 18 państw). Dofinansowanie można wykorzystywać przez pół roku – od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku – i jest ono dostępne tylko dla podmiotów niekomercyjnych, takich jak organizacje pozarządowe, władze lokalne, instytucje publiczne, szkoły, uczelnie, instytuty badawcze. Zgłaszane projekty były oceniane przez komisję konkursową, składającą się z ekspertów w dziedzinie zrównoważonej mobilności.

Dofinansowanie otrzyma 19 miast lub regionów, m.in. Gdynia, gdzie w ramach konkursu „(R)ewolucja parkingowa” młodzi projektanci i architekci zostaną zaproszeni do przeprojektowania wybranych przestrzeni parkingowych nadając im wygląd estetyczny, przyciągający uwagę.

Pozostałe wyróżnione projekty:

- Austria (Climate Miles 2014) – kampania zachęcająca dzieci w wieku 6-14 lat do przyjaznych dla klimatu podróży do i ze szkoły. Dzieci zapisują każdą podróż pokonaną pieszo, rowerem, na deskorolce, autobusem lub koleją. Szkoła, która w ten sposób „uzbiera” najwięcej kilometrów dostaje nagrodę.

- Belgia (Living Street 2.0) – wolontariusze i mieszkańcy miasta Ghent „uwolnią” 10 zwykłych ulic od ruchu samochodowego. Te tzw. „żyjące ulice” będą pełne zieleni, otwarte dla spacerowiczów. Będzie można na nich zjeść, uczyć się i bawić. Ideą organizatorów jest to, aby mieszkańcy w czasie tej akcji korzystali z innych środków transportu, a samochody, zwykle tam zaparkowane, zostaną przeniesione na pobliskie parkingi.

- Chorwacja (Festiwal BikeMyDays) – Festiwal BikeMyDays odbywa się w mieście Osijek w dniach 16-22 września i obejmuje szereg bezpłatnych imprez i wykładów promujących zrównoważoną mobilność miejską i jazdę na rowerze. Członkowie organizacji BikeMyDay pokażą np. jak ze starych części rowerowych skonstruować rower towarowy. Dzieci będą wyznaczać na ulicach miejsca, gdzie chciałyby mieć nowe ścieżki rowerowe. Będą również organizowane grupowe wycieczki rowerowe.

- Cypr (Cycle the Distance) – kampania ma na celu zachęcanie do korzystania z rowerów w podróżach do i z pracy w Limassol oraz okolic Agios Athanasios. Organizatorzy odwiedzą zakłady pracy, w których będą mówić o korzyściach płynących z jazdy na rowerze, będą rozdawać materiały promocyjne, proponować tworzenie miejsc parkingowych oraz doradzać w planowaniu trasy przejazdu pracownikom firm. W ramach kampanii zorganizowany zostanie też przejazd na rowerach wszystkich pracowników biorących niej udział podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności.

- Czechy (NAKOLEON) – jest to największe w Czechach zgromadzenie rowerzystów. Odbywa się w Brnie i promuje rozwój infrastruktury rowerowej oraz zmiany w zachowaniach transportowych mieszkańców miasta. NAKOLEON jest kontynuacją udanej masy krytycznej z 2013 roku, która przyciągnęła do Brna prawie 1,5 mln rowerzystów.

- Dania (Sharing the Streets) – Duńskie Towarzystwo Ekologiczne będzie zachęcać młodych ludzi w trzech największych miastach Danii – Kopenhadze, Odense i Aarhus – do podejmowania bardziej zrównoważonych decyzji transportowych pod hasłem „we all share the streets”. W ramach kampanii będą rozpowszechniane infografiki i zabawne ciekawostki – rozdawane na ulicach oraz on-line za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych. Będą również prowadzone badania transportowe.

- Estonia (Get Out Of The Can 2014) – kampania skierowana do kierowców, których zachęca się do korzystania z letniej pogody i dołączenia do społeczności rowerowej w Tallinie. Poza tym wspiera szereg inicjatyw rowerowych, np. Tygodnia Rowerów czy grupowych przejażdżek  w stolicy Estonii. Ogólną ideą jest zachęcenie do korzystania z rowerów w mieście, powiększenie społeczności cyklistów i dążenie do zmian w kierunku bardziej zrównoważonego, przyjaznego rowerom transportu w mieście.

- Francja (Mobility Fest #3) – trzecia już edycja Mobility Fest gromadzi studentów i pracowników parku technologicznego Nancy Brabois w celu promowania zrównoważonego transportu. Goście Mobility Fest mogą dowiedzieć się o alternatywnych sposobach podróżowania, np. carpoolingu, testować elektryczne samochody, skutery i rowery, a także brać udział w indywidualnych i grupowych konkursach z nagrodami. Przewidziane są także pokazy jeździeckie, hokeja na rolkach oraz loty balonami.

- Niemcy (Fair Move) – kampania zachęcająca uczniów w wieku 10-13 lat oraz ich nauczycieli do krytycznego myślenia o mobilności i transporcie w celu wspierania bardziej zrównoważonej przyszłości. Projekt przewiduje wykłady o mobilności, wycieczkę do Muzeum Transportu w Monachium oraz warsztaty w małych grupach.

- Irlandia (Park&Picnic Pods) – w Limerick promowane będą tzw. „Park&Picnic Pods”, czyli połączenie parkingów rowerowych, ławek oraz kwietników w jednej konstrukcji. Będą one ustawiane w miejscach dawnych parkingów samochodowych i utrzymywane przez okoliczne kawiarnie oraz władze miejskie. Konstrukcja „Park&Picnic Pods” jest przenośna i możliwa do ponownego montażu.

- Litwa (Vilnius Wheel Fair) – targi poświęcone innym niż mechaniczne środkom transportu, organizowane w historycznym centrum Wilna przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Targi mają promować alternatywne środki transportu – rowery, deskorolki i rolki.

- Luksemburg (Mr&Mrs Mixalot) – w Luksemburgu i sąsiadujących z nim regionach poproszono użytkowników transportu publicznego, aby pozowali do zdjęć z symbolami reprezentującymi różne rodzaje transportu, których używają, a następnie o udostępnienie zdjęć na Facebooku. Osoba, która otrzyma najwięcej głosów, wygra bilety na przejazdy środkami transportu publicznego i grę planszową.

- Holandia (Toury cycling game) – w regionie Arnhem-Nijmegen w Holandii opracowano aplikację na urządzenia mobilne, zainspirowaną Tour de France. Ma ona na celu zachęcić ludzi do jak najczęstszego dojeżdżania do pracy na rowerze i unikania zatorów. Nagrodą dla zwycięzcy jest wycieczka do Paryża.

- Portugalia (UNI-CICLO) – celem UNI-CICLO jest umożliwienie studentom i pracownikom na dwóch kampusach uniwersyteckich w Lizbonie bezpłatnego dostępu do narzędzi i części oraz nabycia umiejętności naprawy rowerów. Grupą docelową są młodzi dorośli w wieku 18-35 lat, ze względu na zapotrzebowanie na niedrogi i niezawodny środek transportu, zapał do nauki oraz zdobywania nowych umiejętności.

- Słowacja (Business and Bikes) – jest to mieszanka różnych wydarzeń: warsztatów, wykładów i pokazów, skierowana głównie do przedsiębiorców i zachęcająca do wprowadzenia przyjaznych rowerzystom zasad, np. zainstalowanie stojaków rowerowych przy sklepach lub pozwalanie na wejście do lokalu z rowerem. Zaplanowano również festiwal prezentujący alternatywne dla pojazdów mechanicznych środki transportu.

- Słowenia (nowa ścieżka rowerowa) – w Lublanie promowana jest budowa nowej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ljubljanica, dzięki której do 2015 roku może aż o 40 proc. wzrosnąć liczba wycieczek rowerowych. Ścieżka jest częścią ogólnej strategii stworzenia ciągłej sieci rowerowej, która pozwoli cyklistom bezpiecznie i komfortowo podróżować do dowolnej części miasta. Działania promocyjne dotyczące nowej ścieżki obejmują m.in. reklamy w lokalnych gazetach oraz w Internecie.

- Hiszpania (Compàs Centre) – celem kampanii jest przekształcenie wewnętrznej obwodnicy miasta w przestrzeń wolną od samochodów, przeznaczoną dla pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej, początkowo na jeden dzień, a w przyszłości na stałe.

- Szwecja (The Test Cyclists) – w zachodniej Szwecji 39 kierowców w siedmiu gminach zgodziło się na zastąpienie regularnych podróży samochodami na rzecz rowerów przynajmniej 3 dni w tygodniu przez 6 miesięcy. W zamian za to zaoferowano im bezpłatnie dostęp do rowerów, porady profesjonalnego trenera oraz kontrolne badania zdrowotne przed i po upływie tych 6 miesięcy. Ochotnicy pisali też blogi o swoich doświadczeniach. Podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności w całym kraju mają zostać rozpowszechnione broszury oraz filmy o tym projekcie.

Źródło: www.dotherightmix.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.